Start Liga Narodowa

Liga Narodowa

Zenon Dziedzic: Notatki Krymskie

20 lutego 2014 roku


Szkoda , że nasi są uzależnieni od ponadnarodowców. Wystąpienia w Sejmie, na temat sytuacji na Ukrainie, pokazały wyraźnie ich podległość od układów zewnętrznych, tylko nie narodu polskiego.


Czytaj 1 komentarzy... >>

Więcej…

 

Zbigniew Lipiński: Wystąpienie w dn. 1 marca z okazji Święta Żołnierzy Wyklętych

Stoimy dziś przed pomnikiem tych, którzy nie pogodzili się z narzuconym przez obcych ustrojem i zależnością od Związku Sowieckiego. Postanowili walczyć o Polskę rzeczywiście niepodległą z bronią w ręku. Na ten i inne dziś stawiane pomniki pomordowani i polegli żołnierze II Konspiracji czekali prawie trzy czwarte wieku. Los nie oszczędził im niczego: beznadziejności walki z reżimem komunistycznym, tortur w kazamatach Urzędu Bezpieczeństwa, w końcu śmierci od kuli w tył głowy lub na szubienicy.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Zenon Dziedzic: Bestie przy władzy.

Tytuł może wydawać się oczerniający. Przecież tacy „porządni” są  przy stołkach. Skąd więc  określanie tych stołkomanów jako „bestii”?  Bierze się z lektury książki Tadeusza M. Płużańskiego  pt. „Bestie”. Ta blisko 900 stronicowa publikacja wymaga niezwykłego opanowania, by zapamiętać nazwiska tych, którzy wraz z Rosjanami tworzyli rzeczywistość zniewolonej Polski w latach 1944 – 1989. Nie mieli litości. Mordowali i niszczyli zwolenników wolnej Ojczyzny i ponoć w „majestacie prawa”, w imię Polski Ludowej, biorąc za każdą ofiarę dodatkowe pieniądze i zaszczyty.Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Zenon Dziedzic: Polityczne dokonania na dzień 19 stycznia 2014 r.

Od 1990 roku należał do Stronnictwa Narodowego. W latach 1993/96 redagował miesięcznik „Myśl Narodowa” o zasięgu ogólnopolskim. W 1995/96 sprawował funkcję Prezesa ZG SN. W 1996 roku przeszedł do SND. Był członkiem ZG SND do 2001 roku. Po rozwiązaniu SND i SN zapisał się do LPR.


Od 2013 roku należy do Ligi Narodowej. Jest wiceprzewodniczącym Rady Naczelnej LN. Pełni również funkcję Prezesa Zarządu Wojewódzkiego tej partii w Białymstoku. Liga Narodowa jest kontynuatorką partii SN, SND i RLN.Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Zenon Dziedzic: Walka z Bogiem

 

Zastanawia grzech przeciwko Duchowi Świętemu, ten nie podlega wybaczeniu. „Każdy grzech, każde bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, lecz bluźnierstwo przeciwko Duchowi odpuszczone nie będzie”. (Mt 12,31)  Co jest tym bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu? Czy  przekleństwo rzucane w gorączce szału, czy mania zła, która zdeterminowała człowieka w jego postępowaniu?


 


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Zenon Dziedzic: Esej o indoktrynacji.

Jeżeli informacja, nawet ta o treści religijnej, zniewala - jest indoktrynacją. Autorzy takiego przekazu już za swojego życia są  godni pogardy i tym bardziej skazują siebie na odtrącenie, im bardziej służą obcej wolności - doktrynie. Istotą pełni życia człowieka myślącego jest jego wolność. Ta wartość realizuje się teraz i w wieczności. Stwórca bowiem nie ujednolica, ale w swojej nieskończoności powołuje do bytu coraz to nowsze istoty, które różnią się od siebie i miarą tej różnicy jest także, a może przede wszystkim, ich indywidualne podejście do wolności.Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Zbigniew Lipiński: Polska odepchnięta od Bałtyku

Zwartą, logiczną, a jednocześnie fachową i realną koncepcję ratunku przedstawił tylko Tomasz Czaplak – prezes Zarządu Polskiej Korporacji Finansowej. Zauważył on, że: „Paradoksalnie rozwiązaniem korzystniejszym dla Skarbu Państwa i dla samych stoczni oraz zatrudnionych w nich ludzi jest upadłość”.

 


Czytaj 1 komentarzy... >>

Więcej…

 

Zbigniew Lipiński: Rzeź polskiego przemysłu

„… regres przemysłowy polski w ostatnim 20-leciu jest bliższy raczej katastrofie przemysłowej niż normalnemu procesowi deindustrializacji, który następuje dopiero po osiągnięciu najwyższego poziomu rozwoju przemysłu, a od niego jesteśmy w Polsce jeszcze bardzo daleko. Skala tej  likwidacji przeszła uzasadnione granice i  odbiegła o wyników w innych krajach znajdujących się w procesie transformacji, z wyjątkiem byłej NRD” - czytamy w książce prezentującej budowę przemysłu w PRL i jego likwidację w III Rzeczypospolitej[1].

 


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Zbigniew Lipiński: Zapis rabowania Polski

Po zlikwidowaniu przemysłu stoczniowego przez rząd Donalda Tuska Polska stała się krajem bez własnej ekonomiki. Toteż warto przyjrzeć się jak po tzw. transformacji kolejne ekipy „prawicowe” i „lewicowe” dokonywały eutanazji gospodarki narodowej, będącej dziełem dwóch pokoleń Polaków.

 


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Zbigniew Lipiński: Gospodarka pod młotkiem Tuska

Wydawałoby się, że rządowi Donalda Tuska niewiele pozostało już do wyprzedaży, zwanej jak najbardziej niesłusznie prywatyzacją. Okazało się jednak, że mimo niewątpliwych „osiągnięć” na tym polu poprzednich ekip, znalazło się jeszcze sporo majątku narodowego do zmarnowania lub sprzedaży (jak zwykle za bezcen) zagranicznym firmom lub polskim hochsztaplerom: zakłady energetyczne, przedsiębiorstwa naftowe, zbrojeniówka, trochę banków, kopalnie węgla firmy rolno-spożywcze, resztki przemysłu chemicznego i – to już wynalazek wiekopomny – uzdrowiska. Oczywiście, hitem wyprzedaży Tuskowej była likwidacja przemysłu stoczniowego., ale o tym kiedy indziej.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Kalejdoskop polski: Kiedy Unia jest dobra?

„Amicus Plato, sed magis amica est veritas”. Ten aforyzm przypisywany Platonowi przyszedł mi na myśl, gdy przeczytałem, co „Nasz Dziennik” pisze na temat wstąpienia Ukrainy do brukselskiego kołchozu, zwanego Unią Europejską. Stąd moje polemiczne uwagi, acz pisane z przykrością. Jak dotychczas wydawało mi się, że „ND” jest antyunijny, a w każdym razie unio-sceptyczny. Okazuje się, że „Dziennik”, albo zmienił linię, albo …? No właśnie.


Czytaj 2 komentarzy... >>

Więcej…

 

Zenon Dziedzic: Być narodowcem ( 1 )

Narodowiec dba o powodzenie narodu. Naród z kolei organizuje się dobrowolnie w państwie, a państwo tworzy struktury, by ten naród mógł istnieć na mapie ludzkiej rzeczywistości. Jeżeli więc Narodowiec pilnuje praw ludzi tworzących dany naród, to wystrzega się przed tym wszystkiego, co ogranicza rozwój każdego z nas. Najbardziej zniewolić można poprzez gospodarkę. Stąd narodowiec w gospodarce będzie dążył do wolności, by w pełni zabezpieczyć prawa pracodawców. Wynika to z przekonania, że „naród jest bogaty bogactwem swoich obywateli”.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Zenon Dziedzic: Dlaczego Liga Narodowa? Cz. 3

Wolny wybór jest ograniczany przez brak tożsamości z człowieczeństwem. Chociaż teza ta sformułowana jest nazbyt patetycznie, zawiera w sobie istotne ostrzeżenie przed degradacją bycia człowiekiem. Zarówno informacja, która kreuje istotę konsumpcyjną, jak i dobro materialne stojące, w tym przypadku, na straży ideologii posiadania, sprowadza pojęcie człowieka do roli przedmiotu. Stąd mówi się o „kapitale ludzkim”, nie zaś o ludzkim kapitale. Zmienia się podmiot i emancypuje kapitał nadając mu wartość twórczą, a ludzi stawia się w szeregu produkcyjnym jako kolejny i nawet nie najważniejszy element „ekonomi społecznej”. I już konsekwentnie – ekonomia przed społeczeństwem czyli, ekonomia tworzy ludzi, nie odwrotnie. To wyrywkowe pojęcia współczesnej ludzkiej inżynierii, aby zrozumieć ogrom niebezpieczeństwa zafundowanego nam przez „mądrych tego świata”.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Zenon Dziedzic: Dlaczego Liga Narodowa? Cz. 2

Wcześniej napisałem, że zniewala nas informacja medialna, teraz pragnę zwrócić uwagę na dobro materialne, które przy przewartościowaniu postawy „mieć” jawi się bezwzględnym tyranem i destruktorem człowieczeństwa. Mocne słowa, ale i prawda ciężka do zaakceptowania. Dlaczego posiadanie zabija człowieczeństwo? To oczywiste, człowiek przestaje być sobą, gdy zatraca wolność. Chęć posiadania może zniekształcić wolność wyboru pomiędzy dobrem wyższym, pośrednim i najniższym. Może dojść do paradoksu, iż materii podporządkuje się cnota i rozum. Jakież to wtedy powstaje monstrum?


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

PROTEST

Niniejszym protestuję przeciwko cynicznej grze Pani poseł Bożeny Kamińskiej z PO. Jestem zaniepokojony faktem, że Klub Parlamentarny PO łamie sumienia swoich członków. Mamy więc sytuację sparowania mandatu poselskiego z Suwałk przez osobę z przetrąconym sumieniem.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Władze wojewódzkie LN na Podlasiu

Dnia 13 lipca br. w obecności Prezesa Zarządu Głównego Ligi Narodowej Pana Zbigniewa Lipińskiego, w Białymstoku ukonstytuował się w sposób formalny Zarząd Wojewódzki Ligi Narodowej na Podlasiu w osobach:


Przewodniczący ZW LN OP Zenon Dziedzic

 


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Zenon Dziedzic: Dlaczego Liga Narodowa cz. 1

Jesteśmy kontynuatorami myśli opracowanej przez Romana Dmowskiego. Niemniej jednak idea narodowa otrzymuje brzmienie aktualne, odpowiadające warunkom  XXI wieku.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Drodzy węgierscy Bracia!

Wasz list przeczytaliśmy z ogromną uwagą z dwóch powodów. Pierwszy – z nagonką na środowiska patriotyczne, stojące na gruncie polskiej racji stanu mamy do czynienia właściwie na co dzień. Po drugie – dotyczy on kraju i narodu braterskiego dla nas Polaków. Środowiska narodowe, które reprezentujemy, w pełni popierają politykę Waszego Rządu, zmierzającą do odzyskania suwerenności państwowej i niezależności ekonomicznej oraz układania Waszych stosunków wewnętrznych zgodnie z węgierską tradycją, obyczajem i religią katolicką – tak bliską Węgrom i Polakom.
Czytaj 2 komentarzy... >>

Więcej…

 

Władze Ligi Narodowej (LN)

Dnia 15 czerwca 2013 roku Rada Naczelna Ligi Narodowej powołała następujące Osoby do władz partii:


przewodniczącym Rady Naczelnej LN został

kol. Wiesław Kossobudzki


v-ce przewodniczącym Rady Naczelnej LN –

kol. Władysław Gędłek


v-ce przewodniczącym Rady Naczelnej LN –

kol. Zenon Dziedzic


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Do członków Stronnictwa Narodowego!

My uczestnicy Kongresu Ligii Narodowej (dawniej Ruchu Ludowo-Narodowego) zwracamy się do Was członkowie rozwiązanego Stronnictwa Narodowego o dołączenie do naszych szeregów. LN, obok OWP, stanowi dziś jedyne ugrupowanie narodowe, które zachowało wierność zasadom sformułowanym przez naszych Założycieli kontynuowaną przez SN na Przymusowym Wychodźstwie oraz SN odbudowane po 1989 r. w Kraju.


Czytaj 2 komentarzy... >>

Więcej…

 

Liga Narodowa ponownie

II Kongres Ruchu Ludowo-Narodowego postanowił jednogłośnie zmienić nazwę partii na Ligę Narodową. Stało się to – nomen omen – w 120 rocznicę powstania Ligi i w 85 jej rozwiązania. Kwestia nazwy była dyskutowana w stronnictwie od dawna, ponieważ dotychczasowa nie odzwierciedla od pewnego czasu składu Ruchu. Przez kilka lat, bowiem, obok narodowców, w jej skład wchodzili działacze i politycy, którzy wystąpili z Samoobrony. Z różnych względów jednak postanowili oni opuścić (co stało się w sposób bezkonfliktowy) RL-N.

 


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…