Start OWP

Obóz Wielkiej Polski

Uwaga! Pogrzeb ś. p. Bohdana Poręby przełożony

Pogrzeb zmarłego 25 stycznia b.r.  reżysera Bohdana Poręby zorganizuje jednak państwo.  Wysoce zasłużony dla polskiej kinematografi nieżyjący już Wiceprezes OWP ds. kultury zostanie najprawdopodobniej właściwie doceniony. Wdowa po zmarłym reżyserze, Pani Lucyna Jakubiak-Poręba wystąpiła z wnioskiem do ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, p. Zdrojewskiego o zgodę na pochówek na Cmentarzu Powązkowskim.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Zmarł Zbigniew Romanowski! Pogrzeb już jutro!

W ubiegłą sobotę zmarł nagle wiceprezes krakowskiego Obozu Wielkiej Polski - kol. Zbigniew Romanowski. Zostaliśmy powiadomieni o tym smutnym wydarzeniu przez jego najbliższych współpracowników tj. kol. Kazimierza Juszczyka (Kraków) oraz kol. Janusza Muchę z Alwernii. Publikujemy więc nadesłany nekrolog oraz zachęcamy wszystkich mieszkańców Krakowa o pronarodowych sympatiach do udziału w zbliżajacej się ceremonii pogrzebowej.


Redakcja "Kroniki Narodowej"


 


Czytaj 2 komentarzy... >>

Więcej…

 

Jacek Smolarek: Pragmatyzm Romana Dmowskiego

Wojna japońsko-rosyjska wybuchła w nocy z 8 na 9 lutego 1904 r. Podczas walk m.in. o Port Artur, pod Czemulpo, Jinzhou, Ximucheng, Liaoyang, Mukden, Cuszima itd. śmierć poniosło 25 331 żołnierzy i oficerów wojsk rosyjskich, zranionych zaś zostało 146 032. Natomiast 47 387 japońskich żołnierzy i oficerów straciło życie , a rannych było 173 425. Ta wojna miała znaczący wpływ nie tylko na sytuację wewnętrzną w samej Rosji- radykalizację, rewolucję w 1905 r., długotrwałe walki, wewnętrzne przemiany ale także na wykrystalizowanie się ostateczne koncepcji ideologiczno-politycznej nowo powstałej formacji polskiego nowoczesnego ruchu narodowego.Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Kraków: 69. rocznica zakończenia okupacji hitlerowskiej

W tym roku mija 69. rocznica zakończenia okupacji hitlerowskiej w Krakowie. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 12:00 przy Kwaterze Żołnierzy Radzieckich na cmentarzu Rakowickim.


 


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Warszawa: Delegacja OWP na konferencji poświęconej Romanowi Dmowskiemu

Dnia 11 stycznia 2014 r. czteroosobowa delegacja OWP uczestniczyła w konferencji zorganizowanej z okazji 75 rocznicy śmierci Romana Dmowskiego. Rok 2014 jest rokiem szczególnym gdyż przypada w nim także 150 rocznica urodzin Wielkiego Oboźnego.
Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Kraków: Kościuszko-Koneczny-Dmowski

Dnia 2 stycznia 2014 r. przedstawiciele Obozu Wielkiej Polski w Krakowie spotkali się by uczcić 75-rocznicę śmierci Wielkiego Oboźnego OWP Romana Dmowskiego. Działacze małopolskiego OWP w składzie: Kazimierz Juszczyk, Zbigniew Romanowski oraz Janusz Mucha spotkali się u stóp kopca Tadeusza Kościuszki, który utworzył jako pierwszy w dziejach Polski Narodową Siłę Zbrojną złożoną z wszystkich warstw społecznych.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Warszawa: Obóz pamięta o Panu Romanie!


Oddział Warszawski Obozu Wielkiej Polski (OWP) jak co roku postanowił uczcić tym razem już 75. rocznicę śmierci Romana Dmowskiego. O godz. 15:30 na warszawskim Bródnie trzyosobowa delegacja pod przewodnictwem kol. Zbigniewa Bilskiego złożyła kwiaty na grobowcu tego Wielkiego Patrioty.Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Rocznica śmierci Romana Dmowskiego we Wrocławiu

Oddział Wrocławski Obozu Wielkiej Polski (OWP) wraz z gościnnie przybyłym Maciejem Wydrychem, oddali hołd Romanowi Dmowskiemu, składając kwiaty oraz zapalając znicze pod tablicą wmurowaną w Kościele Najświętszej Marii Panny na Piasku.Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Obchody ku czci Wielkiego Oboźnego OWP w Zamościu

Tradycyjnie 2-go stycznia b. r. w Zamościu odbyły się małe uroczystości ku czci wielkiego patrioty - Romana Dmowskiego. Uroczystości te organizował Arkadiusz Łygas (OWP). Na godz.16:00 na rondo im. Romana Dmowskiego w Zamościu przybyło kilkanaście osób. Byli to działacze i sympatycy Obozu Narodowego.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Janusz Mucha: Bitwa o Polskę trwa !

Polska od lat 90-tych jest ciągle w transformacji gospodarczej i ustrojowej. Reformy zapoczątkowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy rękoma Leszka Balcerowicza niszczyły i niszczą dalej polską gospodarkę. Ustrój małymi kroczkami kroczy w kierunku Holandii, Belgi, Niemiec i innych ‘’nowoczesnych’’ państw z legalną pornografią, pedofilią, eutanazją i innymi antychrześcijańskimi reformami.

 


Czytaj 1 komentarzy... >>

Więcej…

 

Kazimierz Juszczyk: "Obecnym platformersom i politykierom pod rozwagę"

Złupiliście gniewni Narody, trony…,

masą rzucając okruchy !

Głowy stroicie w magnackie korony…,

pyszne wolności z was zuchy !


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Hiszpania: Chcemy polskich autorów

W imieniu patriotów polskich zamieszkujących na terenie Królestwa Hiszpanii i wszystkich, którym zależy na rzetelnym przekazywaniu historii Naszego Ojczystego Kraju i szerzeniu jej wśród innych narodów protestujemy przeciwko rozpowszechnianiu i reklamowaniu książki Adama Michnika „En busca del significado perdido. La nueva Europa del Este” (W poszukiwaniu utraconego sensu. Nowa wschodnia Europa”).


Czytaj 1 komentarzy... >>

Więcej…

 

Manifest Polityczny Wydziału Narodowo Radykalnego OWP

"Tylko zryw narodowy ma podstawy zmienić to co nam wyznacza poprawność polityczna. Drogą osiągnięcia sukcesu w tym kierunku to narodowo – radykalna praca od podstaw wśród społeczeństwa i aktywny udział w życiu lokalnym. Tylko wyłącznie oddolne działania edukacyjne dają podstawy do osiągnięcia ogólnonarodowego zrywu niepodległościowego."

 


Czytaj 1 komentarzy... >>

Więcej…

 

Tyrania ekonomiczna

Deprywacja jest definiowana jako stan upośledzenia wywołany niezaspokojeniem istotnych potrzeb życiowych jednostki. Jest to spowodowane poprzez nierówny dostęp do dóbr materialnych i duchowych, których posiadanie ma istotne znaczenie dla jednostek. Według Ch. Glocka deprywacja wynika z faktu, iż jednostka porównuje swoją sytuację z innymi. Ten specyficzny poziom odniesienia może wywoływać poczucie deprywacji w wypadku istotnej różnicy w standardzie, (na niekorzyść osoby dokonującej porównania) będącym płaszczyzną porównania.

Więcej…

 

"Narodowy Radykał" nr 12 (2013)

"Mniejszości narodowe, mają w Polsce prawa, których nie posiadają nasi Rodacy za granicą. Chodzi o Polonię. Obecnie PiS stroi się w szatki obrońcy Polonii, ale nikt mu nie przypomni, że sam (lub pod szyldami PC i innymi) przyznawał z liberałami i lewicą specjalne prawa mniejszościom narodowym, np. obniżanie progu wyborczego dla partii mniejszościowych, dotacje na szkolnictwo i kulturę z państwowej kasy itd., kiedy Ukraina, Niemcy, Litwa, naszą Polonię traktują jak ludzi II-III kategorii.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Delegacja OWP na III Zjeździe Słowiańskim

23 listopada w Czosnowie odbył się III Zjazd Słowiański, na który tradycyjnie zaproszony został Obóz Wielkiej Polski (OWP), z racji jego wielorakich kontaktów z narodowymi organizacjami krajów słowiańskich wiernych tradycji przodków i od wieków walczących z germańska nawałą.Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Hiszpania: Chcemy polskich autorów

W imieniu patriotów polskich zamieszkujących na terenie Królestwa Hiszpanii i wszystkich, którym zależy na rzetelnym przekazywaniu historii Naszego Ojczystego Kraju i szerzeniu jej wśród innych narodów protestujemy przeciwko rozpowszechnianiu i reklamowaniu książki Adama Michnika „En busca del significado perdido. La nueva Europa del Este” (W poszukiwaniu utraconego sensu. Nowa wschodnia Europa”). W ubiegły czwartek 14 listopada 2013 r. w Madrycie odbyło się spotkanie z naczelnym „Gazety Wyborczej”. Spotkanie to zostało przygotowane we współpracy z Instituto Polaco de Cultura Madrid ( Instytutem Kultury Polskiej w Madrycie) zależnym od MSZ i współpracującym z Ambasadą RP na czele której od ubiegłego roku stoi Tomasz Arabski.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Krakowski Obóz Wielkiej Polski w Świeto Niepodległości

11 listopad 2013 roku to szczególny dzień dla Obozowiczów . Szczególny dzień związany z Niepodległością Polski a zarazem hołd oddany Romanowi Dmowskiemu, który szczególnie przyczynił się do świętowania przez nas dziś Święta Niepodległości. Przypomnijmy że Roman Dmowski 29 stycznia 1919 roku wygłosił na posiedzeniu Rady Dziesięciu, 5-godzinne exposé dotyczące całości polskich żądań. Zdaniem niektórych komentatorów, zaimponował słuchaczom umiejętnością improwizacji, logiką wywodu i znajomością tematu. W trakcie konferencji działalność Dmowskiego, równolegle z działaniami powstańczymi i wojennymi w kraju, odegrała kluczową rolę w kształtowaniu granic Polski.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Marsz Niepodległości a sprawa polska

Wysoka frekwencja tegorocznego pochodu na pewno jest budująca, gorzej jednak jeśli chodzi o przekaz ze strony organizatorów. Marsz staje się bowiem coraz bardziej upartyjnionym znakiem rozpoznawczym Ruchu Narodowego, czyli organizacji w której prym wiodą byli posłowie LPR i PiS. Niektórzy z nich mandat sprawowali jeszcze w czasach PRL co nie przeszkadza w głoszeniu wyraźnie przeterminowanego, aczkolwiek podejrzanie zajadliwego antykomunizmu.Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Relacja z Marszu Niepodległości


W tegorocznym Marszu Niepodległości wzięła udział delegacja OWP z Poznania, Wrocławia, Radomia oraz Warszawy. Na Placu Defilad spotkaliśmy gości z Węgier m.in. delegację z partii Jobbik. Jako że „Polak, Węgier, dwa bratanki...” skorzystaliśmy z okazji do pamiątkowej, wspólnej fotografii. Transparenty OWP, jak również zaprzyjaźnionego USOPAŁu, dumnie łopotały na wietrze, czekając sygnału wymarszu.Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

"Narodowy Radykał" nr 11 (2013)

Obecny rząd wypowiedział wojnę polskim kibicom, używając ich jako przykrywki dla własnej nieudolności w innych dziedzinach swych działań społeczno-politycznych. Jest to chwyt znany i stosowany od lat. Jednakże nacjonalista patrzy na to zjawisko szerzej. Pamiętaj kibicu-patrioto, że w tym systemie, dla każdej siły przy władzy jesteś wrogiem, wrogiem ponieważ - po rozbiciu związków zawodowych - masa kibicowska jest jedyną siłą zdolną do skoordynowanego buntu przeciwko układowi....


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 
Więcej artykułów…