Start LOS

Liga Obrony Suwerenności

LOS: Marsz w obronie wolnych mediów w Katowicach

14 kwietnia miał miejsce przemarsz w obronie wolnych mediów w Katowicach. Zaczął się o godzinie 15, a poprzedziła go msza święta w Katedrze Chrystusa Króla.

Wzięła w nim udział oczywiście liczna delegacja naszych śląskich działaczy pod przewodnictwem miejscowego pełnomocnika - Janusza Błaszczyka.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

LOS: Ukazał się nowy numer "Głosu Sumienia"

Ukazał się najnowszy numer biuletynu "Głos Sumienia" z Gdańska (Nr 3/2012).

Otrzymaliśmy informację od Roberta Kownackiego z Ligi Obrony Suwerenności.

Poniżej zamieszczamy skan tego jakże wartościowego czasopisma.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Oświadczenie

w sprawie wizyty Eriki Steinbach w Polsce

W związku z zapowiadaną wizytą na Pomorzu Gdańskim przewodniczącej tzw. Związku Wypędzonych (BdV) Eriki Steinbach, która ma się odbyć w dniach 22-23 maja, Liga Obrony Suwerenności oświadcza, że wspomniana wizyta, w naszej opinii, jest prowokacją mającą doprowadzić do pogorszenia stosunków polsko-niemieckich.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Polski Szaniec

Niniejszym informuję o ukazaniu się nowego (2/2011) numeru kwartalnika wydawanego przez Ligę Obrony Suwerenności "Polski Szaniec". Pismo jest do kupienia w salonach "Ruch", Empikach lub za pośrednictwem Redakcji.


Czytaj 0 komentarzy... >>
 

pikieta przed Konsulatem Republiki Federalnej Niemiec

20 kwietnia 2011r. odbyła się pikieta przed Konsulatem Republiki Federalnej Niemiec, zorganizowana przez Ligę Obrony Suwerenności. O godz. 14.00 Pełnomocnik OWP w Bytomiu kol. Dawid Gruszka odczytał oświadczenie „w sprawie uznania polskiej mniejszości w Niemczech”. Następnie przemówienie wygłosił  śląski Pełnomocnik LOS kol. Janusz Błaszczyk, który m.in. domagał się od polskiego rządu zdecydowanych działań, aby mniejszość polska w Niemczech miała takie same prawa jak Niemcy w Polsce oraz ażeby Polacy nie byli traktowani przez rząd w Berlinie jak społeczność drugiej kategorii.

 


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Oświadczenie

OŚWIADCZENIE

w sprawie uznania polskiej mniejszości w Niemczech

17 czerwca 2011 roku minie 20 lat od podpisania przez rządy Polski i Niemiec „Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”. Niestety, jednym z najważniejszych i jak dotąd nie rozwiązanych problemów we wzajemnych relacjach jest fakt nieuznawania przez Niemcy zamieszkującej w tym kraju polskiej mniejszości.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Oświadczenie

OŚWIADCZENIE

w sprawie dyskryminacji Polaków na Litwie

17 marca litewski Sejm przegłosował skrajnie niekorzystną dla mieszkających na Litwie mniejszości narodowych ustawę oświatową. Tym samym państwo litewskie pokazało, że nie ma zamiaru słuchać głosu swoich obywateli, którzy protestowali przez ostatnie miesiące przeciwko ograniczaniu ich swobód. Nie ma też zamiaru słuchać głosu Polski, która od lat cierpliwie domaga się poszanowania praw mniejszości polskiej. Litwa pogrążona w szowinizmie nie ma także zamiaru słuchać głosu rozsądku i nie zamierza szanować umów zawieranych z Polską oraz przepisów prawa międzynarodowego nakazujących przestrzeganie praw mniejszości narodowych.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Oświadczenie

OŚWIADCZENIE

w sprawie organizacji obchodów 90 rocznicy III Powstania Śląskiego.

90 rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego, to wielkie święto wszystkich Polaków, a w szczególności mieszkańców drogiej nam ziemi śląskiej. Dzięki bezinteresownemu bohaterstwu i poświęceniu tysięcy mężnych powstańców, którzy nie wahali się złożyć w ofierze swojego życia, Śląsk powrócił do macierzy. Powstania Śląskie były zbrojną manifestacją ludu śląskiego, który w ten sposób wyraził swoje przywiązanie do polskości i jednoznacznie zadeklarował pragnienie wzięcia udziału w odbudowie odradzającego się Państwa Polskiego.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Oświadczenie

Stanowisko Ligi Obrony Suwerenności

w sprawie szkalowania dobrego imienia Polski i Polaków.

Na początku marca 2011 roku krakowskie wydawnictwo „Znak” wprowadziło na rynek książkę Ireny Grudzińskiej-Gross i Jana Tomasza Grossa pt. „Złote żniwa”. Książka ta ma formę eseju, dlatego zgodnie z opinią wielu historyków, metoda jaką została napisana, powoduje, że nie może być uznana za opracowanie historyczne. Wymienieni autorzy nie przeprowadzili rzetelnych badań i oparli swoją pracę na domysłach oraz subiektywnej ocenie wydarzeń z przeszłości, co potwierdzili w wielu wypowiedziach, używając między innymi słów: „szacuję”, „przypuszczam”, „sądzę”, „możliwe” itp. Oskarżyli natomiast cały Naród Polski o mordowanie Żydów w końcowej fazie Holocaustu, nie zwracając w ogóle uwagi na najbardziej oczywiste fakty historyczne.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Oświadczenie

Stanowisko Ligi Obrony Suwerenności

w sprawie wprowadzenia Polski do strefy euro.

Jesteśmy obecnie świadkami pogłębiającego się kryzysu finansowego w państwach strefy euro. Kryzys ten, z jednej strony jest skutkiem ogólnoświatowego załamania gospodarczego, którego doświadczamy od kilku lat, a z drugiej strony jest wynikiem narastania zbyt wielkich deficytów budżetowych w państwach Unii Europejskiej. Dotyczy to szczególnie tzw. państw peryferyjnych: Irlandii, Grecji, Hiszpanii i Portugalii, których finanse publiczne znajdują się w głębokiej zapaści, za co płacą one spadkiem konkurencyjności ich gospodarek, wielkim bezrobociem, ogromnymi cięciami wydatków socjalnych i narastającym zadłużeniem zagranicznym.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Polski Szaniec

Ukazał się nowy numer kwartalnika "Polski Szaniec" (1/2011). Zapraszamy do lektury

W numerze m.in.: Podjacki Wojciech, Czy Polska jest państwem fasadowym…?,

Kobierzyński Arkadiusz, Jak zreformować system parlamentarny?,

Bartoszuk Sławomir, Powstanie Wielkopolskie.


Czytaj 13 komentarzy... >>
 

Zaproszenie do Warszawy

Liga Obrony Suwerenności zaprasza Państwa na manifestację w 29 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, która odbędzie się w dniu 12 grudnia o godz. 23.30 w Warszawie przy ul. Ikara 5.
Serdecznie zapraszamy
Przewodniczący
Ligi Obrony Suwerenności
Wojciech Podjacki
Biuro Informacyjne L.O.S. 501-813-770


Czytaj 0 komentarzy... >>
 

Oświadczenie

w sprawie uznania Traktatu Lizbońskiego za zgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej.

Zarząd Główny Ligi Obrony Suwerenności wyraża swój zdecydowany sprzeciw wobec wydanego w dniu 24 listopada orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uznania Traktatu Lizbońskiego za zgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej. Nie zgadzamy się również      z przedstawionym przez sędziów Trybunału uzasadnieniem, które głosi, że zapisy Traktatu Lizbońskiego i polskiej ustawy zasadniczej w wystarczający sposób zabezpieczają suwerenność naszego państwa.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Oświadczenie

w sprawie zaproszenia gen. Jaruzelskiego na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Zarząd Główny Ligi Obrony Suwerenności wyraża swoje najgłębsze oburzenie faktem uczestnictwa gen. Wojciecha Jaruzelskiego w dniu 24 listopada w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego poświęconej stosunkom polsko-rosyjskim.

W naszej opinii zaproszenie Jaruzelskiego przez prezydenta Bronisława Komorowskiego do uczestnictwa w obradach RBN jest policzkiem wymierzonym całemu narodowi polskiemu i próbą rehabilitacji tego komunistycznego renegata. Wspomnianego faktu w żaden sposób nie usprawiedliwiają jakiekolwiek racje wynikające z bieżącej polityki prowadzonej przez rząd i prezydenta oraz względy natury formalnej, na które powołują się przedstawiciele kancelarii prezydenckiej.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…