Start LOS

Liga Obrony Suwerenności

Solidarni z pracownikami „Energi”

27 czerwca w Gdańsku odbył się protest NSZZ „Solidarność” przeciwko zwolnieniom w spółkach grupy „Energa”. Związkowców aktywnie wspierali miejscowi działacze Ligi Obrony Suwerenności, pod przewodnictwem kol. Krzysztofa Rekścia.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Polska Marynarka Wojenna wzmacnia swój potencjał bojowy

Stan niedoinwestowanych i permanentnie zaniedbywanych Polskich Sił Zbrojnych od wielu lat budził niepokój. W szczególności dotyczyło to Marynarki Wojennej, która konsekwentnie „szła na dno”, zwłaszcza po kolejnych cięciach wydatków i fiasku programów modernizacyjnych. Dlatego tym bardziej cieszy fakt, że nareszcie zapowiedzi dotyczące wzmocnienia potencjału bojowego naszej floty są realizowane. Choć dzieje się to w niewystarczającym wymiarze, jednak lepsze to niż nic.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Odsunąć od władzy „Nocną zmianę”!

4 czerwca o godz. 12:00 przed domem Lecha Wałęsy w Gdańsku-Oliwie Liga Obrony Suwerenności zorganizowała manifestację w 21. rocznicę obalenia rządu Jana Olszewskiego, tzw. „Nocnej zmiany”. Nasza akcja wzbudziła wielkie zainteresowanie mediów i opinii publicznej.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Brońmy opolskiej elektrowni!

 

Informacja o opolskiej pikiecie na załączonym plakacie. Akcja związana z zatrzymaniem rozbudowy miejscowej elektrowni, co ma negatywne  konsekwencje dla województw: opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego

 

(więcej o tej onicjatywie na stronie www.opolskie.lospolski.pl).


Czytaj 0 komentarzy... >>
 

Bniński Adolf


Adolf Bniński (1884-1942), w latach 1923–1928 wojewoda poznański. 26 lipca 1942 został aresztowany przez Niemców z powodu odmowy podpisania manifestu do narodu polskiego w sprawie antyradzieckiej akcji u boku Niemiec.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Drodzy węgierscy Bracia!

Wasz list przeczytaliśmy z ogromną uwagą z dwóch powodów. Pierwszy – z nagonką na środowiska patriotyczne, stojące na gruncie polskiej racji stanu mamy do czynienia właściwie na co dzień. Po drugie – dotyczy on kraju i narodu braterskiego dla nas Polaków. Środowiska narodowe, które reprezentujemy, w pełni popierają politykę Waszego Rządu, zmierzającą do odzyskania suwerenności państwowej i niezależności ekonomicznej oraz układania Waszych stosunków wewnętrznych zgodnie z węgierską tradycją, obyczajem i religią katolicką – tak bliską Węgrom i Polakom.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

"Polski Szaniec" nr 2/1013

Drugi w tym roku numer naszego kwartalnika, właśnie ujrzał światło dzienne, do tego w nowej szacie graficznej. Tematem z okładki jest armia gen. Władysława Andersa w ZSRR w latach 1941-1942, której historię przedstawiamy Państwu w możliwie najbardziej szczegółowy sposób. W dziale „Myśl polityczna” tym razem zagościli u nas Roman Rybarski oraz Adam Doboszyński. Zainteresowanym sytuacją ekonomiczną naszego kraju polecamy drugą część artykułu Wojciecha Podjackiego pt. „Zasadnicze przyczyny kryzysu gospodarczego w Polsce”, obalamy również mit „Złotej dekady” Edwarda Gierka.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Niech się święci 3 Maja!!!

Liga Obrony Suwerenności świętowała w całej Polsce z okazji kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Zorganizowaliśmy także własną manifestację, w której udział wzięło ok. 150 osób.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Wojciech Podjacki: Zagadnienie mniejszości słowiańskich w ideologii Ruchu Młodych Obozu Wielkiej Polski w latach 1927-1933,

Polecamy Czytelnikom rozprawę naukową Wojciecha Podjackiego pt. Zagadnienie mniejszości słowiańskich w ideologii Ruchu Młodych Obozu Wielkiej Polski w latach 1927-1933, Toruń 2012, ss. 151.

 


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Nowy numer kwartalnika Ligi Obrony Suwerenności – „Polski Szaniec”

Właśnie ukazał się nowy numer kwartalnika Ligi Obrony Suwerenności – „Polski Szaniec”. Znajduje się w nim wiele artykułów z tematyki społeczno-politycznej oraz historycznej. Numer otwiera artykuł wstępny redaktora naczelnego Wojciecha Podjackiego oraz wybór przedwojennej myśli politycznej Romana Dmowskiego. W dalszej części publikujemy nasze rozważania m.in. na temat tolerancji oraz przyczyn kryzysu gospodarczego w Polsce.

 


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Gdańsk ku pamięci Żołnierzy Wyklętych


2 marca 2013 roku w Gdańsku, na tamtejszym Cmentarzu Garnizonowym, miały miejsce obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

 


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Wrocławska pikieta przed konsulatem RFN

 

28 lutego we Wrocławiu przed tamtejszym Konsulatem Generalnym RFN pikietowali działacze Ligi Obrony Suwerenności pod kierownictwem miejscowego pełnomocnika - Jeremiego Tomczaka. Tak jak w innych miastach rozpoczęliśmy odczytaniem oświadczenia, które na koniec pikiety próbowaliśmy wręczyć konsulowi.

 


Czytaj 1 komentarzy... >>

Więcej…

 

182. rocznica bitwy pod Olszynką Grochowską

24 lutego odbyły się obchody 182. rocznicy bitwy pod Olszynką Grochowską, na których pojawili się warszawscy działacze Ligi Obrony Suwerenności pod kierownictwem kol. Wojciecha Goźlińskiego.Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Warszawscy działacze LOS uczcili Romana Dmowskiego

Dokładnie w dniu 74. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego, czyli 2 stycznia 2013 roku, dwóch warszawskich działaczy LOS odwiedziło grób tego Wielkiego Polaka, aby podziękować za działalność na rzecz budowy Wielkiej Polski składając wiązankę kwiatów. Smuci fakt, że o Dmowskim pamięta już tak niewiele osób. Świadczy o tym fakt, że nasza wiązanka była czwartą kolejno złożoną. Normą powinna być pamięć o nim przez urzędników państwowych, tak jak i oficjalne obchody państwowe w kolejne rocznice śmierci.
Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

LOS: Kontra marszu separatystów

14 lipca ulicami Katowic przemaszerowali separatyści skupieni wokół organizacji, której z racji szacunku dla Śląska i Polski wymieniać nie warto. Liga Obrony Suwerenności zorganizowała kontrmanifestację, w której wzięły udział różne organizacje i środowiska patriotyczne. Pochód zaczął się w samo południe i zgromadził kilka tysięcy ludzi nastawionych antypaństwowo.

 


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

LOS: Wołyń pamiętamy

11 lipca także w Gdańsku zorganizowaliśmy pikietę pod Konsulatem Ukrainy w celu przypomnienia o ludobójstwie dokonanym przez Ukraińców podczas II wojny światowej. Skala morderstw, liczba ofiar i sposób zadawanej śmierci są przerażające i mogły powstać tylko w umysłach ludzi chorych.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

LOS: Konferencja narodowa w Warszawie

W sobotę 30 czerwca odbyła się w Warszawie konferencja polskich organizacji narodowych. Nie mogło na niej zabraknąć delegacji Ligi Obrony Suwerenności, będącej bardzo ważnym czynnikiem polskiego ruchu narodowego. Nasza dotychczasowa praca zaowocowała bardzo ciepłym przyjęciem ze strony innych organizacji.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

LOS: Oświadczenie sprawie sytuacji w polskim szkolnictwie.

Polska młodzież jest przyszłością Narodu i Państwa Polskiego. Dlatego właśnie, od jakości jej wychowania i wykształcenia zależy to, czy nasze społeczeństwo sprosta oczekującym go wyzwaniom cywilizacyjnym. Edukacja młodych pokoleń Polaków jest sprawą fundamentalnej wagi. W związku z tym, przyjęliśmy z wielkim niepokojem przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, sprowadzające się do znacznego ograniczenia wymiaru godzin nauczanych przedmiotów licealnych, w szczególności historii, która ma być realizowana w wymiarze nie 175 godzin jak dotychczas, ale 60 godzin i tylko w pierwszej klasie.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Wojciech Podjacki: Zasadnicze przyczyny kryzysu gospodarczego w Polsce (cz. 2)

Kryzys gospodarczy, w którym pogrążone jest nasze państwo ma wiele przyczyn, ale najważniejsze z nich, to brak suwerenności ekonomicznej oraz głębokie uzależnienie od obcych wpływów. Bruksela nie pozwala nam samodzielnie podejmować żadnych istotnych decyzji gospodarczych, nie wolno nam wspierać z budżetu, nawet tych sektorów gospodarki, które ze względu na ich strategiczne znaczenie wymagają interwencji rządu i pomimo tego, że ich bankructwo powoduje katastrofalne skutki dla naszych interesów oraz dalszy wzrost bezrobocia.

 


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

LOS: To już dekada walki o Wielką Polskę!

Koleżanki i Koledzy!

Zwracam się do Was w szczególnej chwili, bowiem w bieżącym roku obchodzimy 10 rocznicę powstania Ligi Obrony Suwerenności. W 2002 roku, gdy powoływaliśmy do życia nasz Ruch kierowaliśmy się „troską o zagwarantowanie wolności i nienaruszalności odwiecznych praw Narodu Polskiego, a także dążeniem do zapewnienia szacunku dla niezbywalnych narodowych wartości i wiary naszych przodków oraz do zachowania pełnej suwerenności i integralności Państwa Polskiego”. Naszym celem było także dążenie do zapewnienia Polakom warunków do godnego życia oraz ochrona żywotnych interesów naszej narodowej wspólnoty.

 


Czytaj 5 komentarzy... >>

Więcej…

 

Wojciech Podjacki: Zasadnicze przyczyny kryzysu gospodarczego w Polsce (cz. 1)

Obserwując pogłębiający się kryzys gospodarczy w Polsce, wielu rodaków zadaje sobie pytania: jak doszło do takiej sytuacji? Co jest przyczyną tego, że miliony kredytobiorców tracą z dnia na dzień zdolność do regulowania należności, tysiące pracowników traci pracę i zasila szeregi bezrobotnych, a wiele przedsiębiorstw wstrzymuje produkcję lub bankrutuje? Dlaczego finanse publiczne są w opłakanym stanie, a rząd dokonuje nieprzemyślanych cięć budżetowych? Dlaczego wciąż rosną ceny paliwa, gazu, energii elektrycznej i żywności? Dlaczego nasza waluta jest w stanie zapaści? Wreszcie, jaki jest powód tego, że ubożejemy i w tak szybkim tempie powiększa się dystans cywilizacyjny dzielący nas od krajów zachodniej Europy?


Czytaj 4 komentarzy... >>

Więcej…

 
Więcej artykułów…