Start LOS

Liga Obrony Suwerenności

Spotkania z Przewodniczącym LOS

W dniach 6,7 i 9 listopada Przewodniczący Ligi Obrony Suwerenności Wojciech Podjacki odbył trzy otwarte spotkania z mieszkańcami Opola, Katowic oraz Krakowa. Jako pierwsze odbyło się spotkanie w Opolu, które miało miejsce 6 listopada w siedzibie Regionu Opolskiego NSZZ „Solidarność”. Spotkanie otworzył o godz. 17.00 opolski pełnomocnik LOS kol. Janusz Błaszczyk.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Spotkania otwarte z Przewodniczącym LOS

podjackiLiga Obrony Suwerenności zaprasza mieszkańców Opola, aglomeracji śląskiej oraz Krakowa na spotkania otwarte z Przewodniczącym Ligi Obrony Suwerenności Wojciechem Podjackim, które odbędą się w dniach 6, 7 i 9 listopada bieżącego roku.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Marsz poparcia dla TV „Trwam” w Poznaniu

26 października ulicami Poznania przeszedł kolejny marsz poparcia dla TV „Trwam”. Na miejscu obecna była delegacja Ligi Obrony Suwerenności z kol. Robertem Kownackim na czele. Powodem manifestacji było blokowanie przez TVP miejsca na MUX-1, które według przyznanej koncesji powinna zajmować katolicka rozgłośnia z Torunia.

Marsz został poprzedzony Mszą św. w kościele oo. Franciszkanów na wzgórzu Przemysła, która odbyła się o godz. 11.30. Po jej zakończeniu uczestnicy manifestacji przemaszerowali ulicami Poznania w kierunku Pomnika Powstańców Wielkopolskich, gdzie odbyła się dalsza część protestu. Podczas przemówień głos zabrali m.in. Przewodniczący Poznańskiego Związku Patriotycznego, Bogdan Freytag oraz poseł PiS Tadeusz Dziuba. Działacze naszej organizacji, prowadzący kolportaż ulotek „Dość władzy szkodników!” oraz „Polskiego Szańca”, zostali bardzo życzliwie przyjęci przez protestujących, za co serdecznie dziękujemy.


Czytaj 0 komentarzy... >>
 

Postęp ws. zmiany patrona w Narewce

Mamy wielką przyjemność poinformować Państwa o postępie w sprawie zmiany patrona szkoły i ulicy w Narewce. Pikieta białostockich działaczy Ligi Obrony Suwerenności, która odbyła się 10 października przed tamtejszym Urzędem Wojewódzkim, sprawiła, że w dniu 21 października otrzymaliśmy z tego Urzędu dwa pisma dotyczące wspomnianej akcji.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

74. rocznica zbrodni w Lasach Piaśnickich

Delegacja Okręgu Pomorskiego Ligi Obrony Suwerenności, której przewodniczyli kol. Krzysztof Rekść oraz kol. Jarosław Gryń,  uczestniczyła 6 października w uroczystościach ku pamięci ofiar mordu w Lasach Piaśnickich koło Wejherowa, które padły pod kulami niemieckich funkcjonariuszy Einsatzgruppen i Selbschutzu w okresie od października 1939 do kwietnia 1940 roku.

Egzekucje polskiej inteligencji, wojskowych, polityków, dziennikarzy, artysów, nauczycieli, przedsiębiorców, funkcjonariuszy publicznych, działaczy społecznych oraz księży katolickich miały ubezwłasnowolnić polskie społeczeństwo, spacyfikować ewentualny opór i uniemożliwić odrodzenie Państwa Polskiego. Wśród ofiar były dzieci. Egzekucje były pomorskim elementem realizowanej w całej Polsce Intelligenzaktion. Analogiczną operację – poprzez deportacje i eksterminację polskich elit, między innymi w Katyniu – realizowali na wschodzie Rosjanie, do czerwca 1941 roku sojusznicy Niemiec i współokupanci Polski.

Los Pomorzan podzielili Żydzi, a także przywiezieni z Rzeszy Niemcy, Czesi i Polacy, którzy w okresie międzywojennym wyemigrowali do Niemiec. Nadto pomorską Intelligenzaktion wykorzystano do finalizacji innego programu prowadzonego w III Rzeszy – T4 – zakładającego uśmiercenie pensjonariuszy niemieckich szpitali psychiatrycznych, jako osób niepożądanych, a obciążających budżet. Po wybuchu wojny śmierć w Lasach Piaśnickich znaleźli także pacjencji polskich szpitali psychiatrycznych.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Przywróćmy pamięć "Ince"!

10 października Liga Obrony Suwerenności zorganizowała pikietę przed Urzędem Wojewódzkim. Przedmiotem naszego protestu był postulat zmiany patrona Szkoły Podstawowej i ulicy w Narewce z Aleksandra Wołkowyckiego na Danutę Siedzikównę ps.”Inka”. Pikieta rozpoczęła się o godzinie 10.00.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Wojciech Podjacki - Afgańska Pułapka

Uroczystości Święta Wojska Polskiego stały się okazją do autoprezentacji polityków z PO, a głównym wodzirejem był tym razem prezydent Komorowski, który, z doskonale udawaną troską o przyszłość Polski, ogłosił zakończenie wysyłania polskich żołnierzy na krańce świata oraz zapowiedział, że nasz kraj będzie od tej pory uczestniczył w misjach zagranicznych „na miarę naszych potrzeb i możliwości”.

Chciałoby się rzec, że nareszcie zmądrzeli, ale nic z tych rzeczy, ponieważ oficjalne ogłoszenie zakończenia afgańskiej ekspedycji jest jedynie desperacką próbą podreperowania spadających notowań ich partii. Służyć ma także uspokojeniu nastrojów społecznych, bowiem większość Polaków przeciwna jest dalszej obecności naszych wojsk w Afganistanie, a o zakończeniu tej misji i tak zdecydowali za nas Amerykanie.

W sprawie naszego zaangażowania militarnego w różne lokalne wojny, jak dotąd, wszyscy rządzący politycy byli wyjątkowo zgodni, bez względu na to do jakiej partii należeli. Decyzję o wysłaniu polskich wojsk do Iraku i Afganistanu podejmowali jeszcze „miłujący pokój” politycy SLD. Tłumaczyli wtedy, że Polska ma zobowiązania sojusznicze i dlatego musi wysyłać żołnierzy w tak odległe zakątki świata, aby „zaprowadzać pokój i stabilizację w regionach ogarniętych wojną”. Tymczasem, gdy bogatsi od nas sojusznicy z NATO, angażują się tylko symbolicznie, Polska ponosi znaczne straty w ludziach i sprzęcie oraz wydatkuje wielkie sumy na utrzymanie zagranicznych kontyngentów. W mojej opinii jest to ewidentne szafowanie krwią polskiego żołnierza i służy jedynie zaspokojeniu niezdrowych ambicji rządzących polityków i dowodzących generałów. Poza tym, nie ma to nic wspólnego z myśleniem w kategoriach interesu narodowego.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Koniec kryzysu?

 

Co jakiś czas jesteśmy uspokajani, jakoby kryzys finansowy był już za nami, a dowód na to stanowić mają dane ekonomiczne pochodzące z USA, Japonii czy innych bogatych państw świata. Rzeczywistość na polskim rynku okazuje się być jednak zupełnie odmienna.

Czytaj 1 komentarzy... >>

Więcej…

 

Manifestacje LOS przed konsulatami Federacji Rosyjskiej

17 września, w 74. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę, Liga Obrony Suwerenności zorganizowała manifestacje przed Konsulatami Federacji Rosyjskiej w Gdańsku i Krakowie. Naszym działaczom przewodzili odpowiednio kol. Liliana Szczepkowska oraz kol. Paweł Kukla. LOS był także współorganizatorem okolicznościowej manifestacji środowisk patriotycznych w Opolu.

Pikieta w Gdańsku rozpoczęła sie o godz. 14.00 przemówieniem Przewodniczącego gdańskiego klubu „Gazety Polskiej”, p. Adama Skiby, który przedstawił historyczny zarys zbrojnego najazdu sowietów na Polskę w 1939 roku. Następnie głos zabrała przedstawicielka Rady Naczelnej LOS, kol. Liliana Szczepkowska, która odczytała oświadczenie LOS w sprawie rozliczenia Zbrodni Katyńskiej. Jako ostatni przemówił zastępca szefa Zarządu Oddziału Gdańskiego LOS, kol. Krzysztof Rekść, domagając się od obecnego rządu rosyjskiego pełnej rehabilitacji pomordowanych oficerów oraz wszystkich prześladowanych i pokrzywdzonych przez system stalinowski polskich obywateli. Protest zakończył się o godz. 15.00 odśpiewaniem polskiego Hymnu Narodowego. Na miejscu obecni byli przedstawiciele TV Trwam, tygodnika katolickiego „Niedziela” oraz TVP Info Gdańsk.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Poprawiony (sobota, 28 września 2013 13:21)

Więcej…

 

LOS na manifestacji związkowców w Warszawie

„Dość lekceważenia społeczeństwa” – takie hasło przyświecało zorganizowanym w Warszawie z inicjatywy NSZZ ”Solidarność” czterodniowym Ogólnopolskim Dniom Protestu. Na osobiste zaproszenie Przewodniczącego Piotra Dudy przybyły do stolicy liczne delegacje Ligi Obrony Suwerenności pod wodzą Przewodniczącego Wojciecha Podjackiego.

Nasi działacze rozprowadzili wśród manifestantów ponad 20 tysięcy ulotek promujących nasz Ruch. W organizacji tej akcji wzięły udział również centrale związkowe: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz skupiające m.in. pracowników sfery publicznej Forum Związków Zawodowych. Kuliminacją Ogólnopolskich Dni Protestu była przeszło 100-tysięczna demonstracja, która 14 września przemaszerowała ulicami Warszawy.

Pierwszymi akcentami Ogólnopolskich Dni Protestu były pikiety przed ministerstwami Zdrowia, Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Gospodarki, Skarbu, Pracy i Polityki Społecznej oraz Spraw Wewnętrznych. Żaden z ministrów nie przyjął petycji, zawierających postulaty dotyczące sytuacji w poszczególnych dziedzinach gospodarki. Pikiety zakończyła wspólna manifestacja ich uczestników przed Sejmem, gdzie założono miasteczko namiotowe. 12 września poświęcono debatom na temat polityki przemysłowej oraz służby zdrowia. Niemniej i tego dnia nie zabrakło pikiet w związku z erozją szkolnictwa i niszczeniem polskiej szkoły pod Ministerstwem Edukacji Narodowej protestowali nauczyciele.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Poprawiony (piątek, 27 września 2013 10:19)

Więcej…

 

Wojciech Podjacki - Nadchodzi czas patriotów!

Bardzo często można usłyszeć głosy padające ze strony zatroskanych patriotów, że wszystkie istniejące w Polsce ugrupowania i środowiska polityczne, które można uznać za narodowe i patriotyczne, powinny się zjednoczyć w ramach jednej organizacji, aby podjąć skuteczne działanie na rzecz odzyskania suwerenności naszego państwa. Cel, dla którego powinno się dokonać tego zjednoczenia, jest zaiste szlachetny i godny poświęcenia, natomiast proponowane sposoby jego realizacji budzą rozliczne zastrzeżenia.

Dlatego przed przystąpieniem do działań integrujących powinniśmy najpierw spróbować odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań:
Co powinno uzasadniać nasze dążenie do zjednoczenia? Na jakiej podstawie powinno się ono dokonać? Kto powinien objąć przywództwo utworzonego w ten sposób obozu politycznego? Jaką należałoby przyjąć formę organizacyjną? I wreszcie: kogo można zaprosić do współtworzenia tej ważnej inicjatywy?

Podstawą zjednoczenia polskich patriotów, moim zdaniem, powinna być wzniosła idea. Tylko wielkie cele i najszlachetniejsze ideały potrafią dostatecznie mocno motywować ludzi do działania na rzecz dobra wspólnego. Celem tym powinna być niewątpliwie obrona zagrożonej, polskiej państwowości oraz rozwój sił wewnętrznych i wzrost znaczenia Polski na arenie międzynarodowej. Natomiast z całą pewnością konieczności zjednoczenia nie można uzasadniać potrzebą stworzenia kolejnego bytu politycznego, który miałby jedynie umożliwić zrobienie kariery niespełnionym politykom albo zapewnić powrót do parlamentu zdeklasowanym posłom.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Poprawiony (wtorek, 17 września 2013 17:29)

Więcej…

 

Węgry niezależne od MFW?

Według oświadczenia prezesa Węgierskiego Banku Centralnego Gyorgy Matolcsy, rząd Victora Orbana planuje spłacić przed terminem pożyczkę udzieloną przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i zamknąć jego przedstawicielstwo na Węgrzech.

 


Czytaj 4 komentarzy... >>

Więcej…

 

Patriota 9/2013

Właśnie ukazał się wrześniowy numer biuletynu informacyjnego Ligi Obrony Suwerenności pt. "Patriota". Wewnątrz m.in. relacje ze zjazdu z okazji 20-lecia USOPAŁ na Teneryfie, manifestacji w kolejną rocznicę Bitwy Warszawskiej oraz protestu w Zdzieszowicach ws. antypolskich wystąpień burmistrza tego miasta, Dietera Przewdzinga, gdzie głos zabrał także przedstawiciel naszej organizacji, kol. Janusz Błaszczyk. Nie mogliśmy oczywiście pominąć faktu odnalezienia zwłok mjr "Łupaszki" oraz "Zapory", którą to kwestię poruszamy w artykule "Bohaterowie powracają!". Ponadto sprawozdania z obchodów 33. rocznicy Porozumień Sierpniowych w Elblągu i Gdańsku oraz ceremonii odsłonięcia pomnika gen. Sosabowskiego w Krakowie w 74. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Cały numer można przeczytać TUTAJ, do czego gorąco zachęcamy!


Czytaj 0 komentarzy... >>

Poprawiony (wtorek, 10 września 2013 09:11)

 

Oświadczenie LOS w sprawie udzielenia poparcia dla postulatów związków zawodowych

Przewodniczący Ligi Obrony Suwerenności, Wojciech Podjacki, wystosował oświadczenie w sprawie udzielenia poparcia dla postulatów związków zawodowych. Treść dokumentu prezentujemy Państwu poniżej:

Dobre rządy charakteryzują się dbałością o interesy narodowe i rozwój państwa oraz troską o pomyślność obywateli. Dobry gospodarz dba o stan swojego majątku i kondycję pracowników, ponieważ przynoszą mu stale wymierne korzyści będące podstawą jego egzystencji. Tymczasem w Polsce dzieje się źle, bowiem nie mamy dobrego gospodarza, a rząd zachowuje się jak syndyk masy upadłościowej, który za łapówkę gotów jest wyprzedać spekulantom resztki majątku narodowego. Rośnie bezrobocie i emigracja zarobkowa wśród Polaków, narasta wyzysk ekonomiczny pracowników, likwiduje się tysiące przedsiębiorstw, rośnie „dziura” budżetowa i dług publiczny. Jednocześnie wzrastają zyski zagranicznych koncernów i powiększa się armia biurokratów żyjących na koszt podatników, których za rządów Tuska przybyło ponad 100 tysięcy. W sytuacji, gdy miliony Polaków pozbawionych jest pracy i środków do życia, jedynie rządząca klasa pasożytnicza ma się dobrze. Podnoszą sobie diety i pensje, rozdzielają wysokie premie i opływają we wszelkie luksusy. Naród zaś karmią kłamliwą propagandą i żenującym spektaklem politycznym. Natomiast prawda jest taka, że politycy rządzącej koalicji PO-PSL nie mają w ogóle pojęcia jak poprawić sytuację naszego kraju i jak wydobyć nas z kryzysu, w którym, wbrew ich obłudnym zapewnieniom, coraz bardziej się pogrążamy.
Czytaj 0 komentarzy... >>

Poprawiony (poniedziałek, 09 września 2013 09:25)

Więcej…

 

Odwołać Przewdzinga!

30 sierpnia w Zdzieszowicach odbyła się manifestacja w związku z ostatnimi antypolskimi wystąpieniami burmistrza tego miasta, Dietera Przewdzinga, związanego z Ruchem Autonomii Śląska. Protest odbył się przed Urzędem Miejskim w Zdzieszowicach o godz. 14.45, a jego organizatorami były lokalne struktury Ligi Obrony Suwerenności, PiS oraz klub „Gazety Polskiej” w Opolu.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

33. rocznica Porozumień Sierpniowych

Uroczystości w Gdańsku rozpoczęły się o 9 rano na Placu Solidarności pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców. Na miejscu obecni byli gdańscy działacze naszej organizacji, na czele których stanął Przewodniczący LOS, Wojciech Podjacki. Przybyli też stoczniowcy z historycznym krzyżem, którego używali podczas strajków w 1988 roku. Z Placu Solidarności uczestnicy obchodów udali się na Plac Henryka Jankowskiego, gdzie stoi pomnik Prałata, wybitnie zasłużonego kapelana „Solidarności”. Następnie odbyła się msza w Bazylice p.w. św. Brygidy.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Separatystyczna zaraza się rozsiewa

Śląscy separatyści coraz chętniej podnoszą głowy. Wcześniej mówili o autonomii dla województwa śląskiego, co i tak wydawało się sporym nadużyciem, gdyż mieszkańcy Zagłębia Dąbrowskiego, Podbeskidzia czy Częstochowy i okolic ani myślą włączać się w separatystyczną i proniemiecką propagandę, twardo stojąc przy polskości.

Ślązakowcy przy ogromnej ilości szczęścia może by znaleźli jedną gminę, gdzie większość mieszkańców chciałaby autonomii czy nawet niepodległości. Ale jak to bywa z ludźmi nie do końca zrównoważonymi i bujającymi w obłokach, zatracają się oni w swoich marzeniach. Już jakiś czas temu szef Ruchu Autonomii Śląska Jerzy Gorzelik wspominał o chęci połączenia województw Śląskiego i Opolskiego, gdyż podobno miałoby to ułatwić zdobycie autonomii dla szeroko pojętego Górnego Śląska.

 


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

93. rocznica Bitwy Warszawskiej

15 sierpnia obchodziliśmy 93. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Z tej okazji działacze Ligi Obrony Suwerenności uczestniczyli w obchodach w wielu polskich miastach. Zorganizowaliśmy także własne obchody w Krakowie oraz manifestację w Gdańsku, na którą przybyło kilkadziesiąt osób.

15 sierpnia 1920 roku miał miejsce przełom w wojnie polsko-bolszewickiej, wojska polskie przeszły do kontrofensywy i odepchnęły na wschód armię czerwoną. Zwycięstwo świeżo odrodzonego Państwa Polskiego nad bolszewicką Rosją było jednym z kluczowych momentów w naszej historii. Uniknęliśmy krwawej łaźni, jaką by nam zgotowali czerwoni kaci, a Naród Polski został nagrodzony za swoje poświęcenie i ofiarność niepodległością.

 


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Wojciech Podjacki: Przegrupowanie na lewicy

Na początku ubiegłego roku w jednym z artykułów pisałem o rodzącym się Froncie „Ludowym” na lewicy i nierealnej próbie przejęcia SLD przez kamarylę skupioną wokół Kwaśniewskiego i Palikota. Czas pokazał, że miałem w tym względzie rację, ponieważ słabnący w oczach Ruch Palikota i powoli odzyskujące dawną pozycję SLD, pod przywództwem Leszka Millera, nie są w stanie zintegrować się w ramach nowej inicjatywy powołanej pod auspicjami Aleksandra Kwaśniewskiego. Główną tego przyczyną jest właśnie różnica potencjałów obu formacji, duże rozbieżności programowe oraz niebagatelne kwestie ambicjonalne.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Manifestacja w obronie polskości Śląska

13 lipca w Katowicach odbył się siódmy już tzw. Marsz Autonomii, organizowany corocznie przez śląskich separatystów. Liga Obrony Suwerenności, wspierana przez szereg miejscowych organizacji patriotycznych, zorganizowała w tym samym czasie manifestację w obronie polskości Śląska.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

O Ś W I A D C Z E N I E ! W związku z 70. rocznicą ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na ludności polskich Kresów Wschodnich.

11 lipca 2013 r. przypada 70. rocznica największej eskalacji mordów będących częścią ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na ludności polskich Kresów Wschodnich. Dzień ten ma wymiar symboliczny dla wszystkich Kresowian, a w szczególności dla tych, którym udało się przeżyć masową rzeź, w której mordowani byli w bestialski sposób przedstawiciele wszystkich narodowości zamieszkujących te tereny: Polaków, Żydów, Ormian, Czechów, a także Ukraińców.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 
Więcej artykułów…