Start USOPAŁ Przemówienie wygłoszone przez USOPAŁ Jana Kobylańskiego z okazji 95. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

Przemówienie wygłoszone przez USOPAŁ Jana Kobylańskiego z okazji 95. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

Pamiętamy o bohaterach wszystkich walk niepodległościowych, jak:  Roman Dmowski, Gen. Józef Haller, Premier Ignacy Paderewski, bohaterowie I i II wojny światowej, Powstania Styczniowego i Listopadowego, Powstania Warszawskiego z 1944 roku, żołnierze Armii Krajowej, bohaterowie, którzy zginęli  w niemieckich obozach koncentracyjnych, sowieckich obozach pracy, na Syberii, rozstrzelani w Katyniu.

 

 

 

 

 

 

Montevideo, 10.11.2013


Przemówienie wygłoszone przez
Prezesa Unii Katolickiej Polsko-Urugwajskiej, Towarzystwa im. Marsz. J. Piłsudskiego i USOPAŁ Jana Kobylańskiego

z okazji 95. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

11 Listopada 1918 roku


Pragnę jak co roku, powitać wszystkich tutaj obecnych, naszych Rodaków i przyjaciół Polski w imieniu swoim oraz w imieniu organizacji Unii Polsko – Urugwajskiej, Towarzystwa Polskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, USOPAŁ i Fundacji J. Kobylański.  Dziękuję Jego Ekscelencji Nuncjuszowi Apostolskiemu w Urugwaju Abp. Anselmo Guido Pecorari, jak również sekretarzowi Nuncjatury Apostolskiej Księdzu Matjaz Roter, Księdzu Roberto Russo oraz polskim księżom za sprawowaną Eucharystię w Kaplicy Bł. Jana Pawła II oraz za obecność w tym ważnym dla Narodu Polskiego dniu. Pragniemy również przywitać naszych gości z Urugwaju Pana dr Maria Angelo Gianola wraz z Małżonką, jak również wieloletniego ambasadora w Urugwaju Pana Miguel Romero wraz z Małżonką i wszystkich przyjaciół z innych krajów. To dla nas wielki honor móc gościć wszystkich Państwa tutaj podczas obchodów narodowego święta polskiego. Witamy również Panów reżyserów, którzy przyjechali do nas z Polski: Pana Mirosława Olszyckiego i Piotra Zarębskiego.


11 listopada 1918 r., po 123 latach od rozbiorów przez Rosję, Prusy i Austrię, Polska odzyskała wolność i suwerenność, kiedy zakończyła się I wojna światowa. Dzień ten stał się ważnym świętem narodowym i symbolem zwycięstwa. Polska odrodziła się jako państwo silne, liczące się na arenie międzynarodowej. Polacy dzięki ogromnemu patriotyzmowi i bohaterstwu wywalczyli wolność.


Marszałek Piłsudski, na którego ręce złożone zostało naczelne dowództwo polskich sił zbrojnych i stał się Naczelnikiem Państwa ogłosił:


11 LISTOPADA 1918r.

Polska odzyskała niepodległość.

Historyczna depesza.

Do Pana Prezydenta Stanów Zjednoczonych,

Do Królewskiego Rządu Angielskiego,

Do Królewskiego Rządu Włoskiego,

Do Cesarskiego Rządu Japońskiego,

Do Rządu Niemieckiego i do Rządów wszystkich Państw wojujących i neutralnych.


Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej, pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie Państwa Polskiego Niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski.


Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas Narodowi Polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o swym losie. Dzięki zmianom, które nastąpiły wskutek świetnych zwycięstw armii sprzymierzonych – wznowienie niepodległości Polski staje się odtąd faktem dokonanym. Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach  demokratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy, która przez 123 lata ciążyła nad losami Polski– przez ustrój


zbudowany na porządku i sprawiedliwości.Opierając się na Armii Polskiej pod moją komendą, mam nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie wkroczy do Polski, nim nie wyrazimy w tej sprawie formalnej woli naszej. Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej Rzeczypospolitej Odrodzonej i Niepodległej”.


16 listopada 1918 r. - Wódz Naczelny Józef Piłsudski

To, co wydawało się niemożliwe- stało się! Polska wróciła, pełna wiary, nadziei, wolna i NIEPODLEGŁA!


Pamiętamy o bohaterach wszystkich walk niepodległościowych, jak:  Roman Dmowski, Gen. Józef Haller, Premier Ignacy Paderewski, bohaterowie I i II wojny światowej, Powstania Styczniowego i Listopadowego, Powstania Warszawskiego z 1944 roku, żołnierze Armii Krajowej, bohaterowie, którzy zginęli  w niemieckich obozach koncentracyjnych, sowieckich obozach pracy, na Syberii, rozstrzelani w Katyniu. Pamiętamy także o ofiarach tego bolesnego okresu komunizmu, które bohatersko trwały przy najświętszych wartościach, za co zostały zamordowane, bł. Ks. Jerzy Popiełuszko  i wielu, wielu Polaków,

którzy zginęli w niewyjaśnionych okolicznościach, brutalnie zamordowani. Dziękujemy naszym bohaterom za ten dar, jakim jest wolność. Dla nas Polaków jest to dzisiaj dzień zadumy nad wydarzeniami z przeszłości, dzień radości, ale także przypomnienie o ogromnej odpowiedzialności, która na nas ciąży. Każdego dnia musimy walczyć o wolną Polskę, uczciwą, sprawiedliwą, zgodną  z nauczaniem Chrystusa i troszczyć się o nią, gdyż jak mówił  jeden z największych Polaków w ponad tysiącletniej historii Polski Ojciec Święty bł. Jan Paweł II w 1983 roku: „Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.” Jesteśmy calym sercem wdzięczni obecnemu Papieżowi Jego Świątobliwości Franciszkowi, że 27 kwietnia 2014 roku powoła naszego Wielkiego Rodaka do grona świętych. Nasza historia wzywa nas do tego, abyśmy uczestniczyli w życiu publicznym, wypełniali nasze obowiązki i służyli Ojczyźnie. Także my wszyscy, którzy przebywamy poza Ojczyzną, w dalekim Urugwaju, jesteśmy zobowiązani do pielęgnowania naszej pamięci o Polsce. Musimy być dumni, że jesteśmy Polakami.


Jan Kobylański

Prezes

 

Leonor Adami                     Wanda Pastorczyk                  Weronika Pachla

Wiceprezes                                 Dyrektor                                Redaktor


Źródło: www.usopal.pl


Komentarze

avatar walerianda
0
 
 
Ogólnie przemówienie do zaakceptowania ale ma zabarwienie jedynie historyczne z całkowitym pominięciem obecnej sytuacji w jakiej znalazł się Naród i Polska i to mnie martwi. Historia nie potrzebuje sponsorów, szczególnie ta prawdziwa.

Dwa brazy próbowaqłem skontaktować się z p. Kobylańskim ale bezskutecznie.
Imię/nick *
URL
Kod   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Wyślij komentarz
Anuluj
avatar Benedykt
0
 
 
lelum, polelum
Imię/nick *
URL
Kod   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Wyślij komentarz
Anuluj
Imię/nick *
URL
Kod   
Wyślij komentarz