Start ONR Życzenia urodzinowe dla Jana Kobylańskiego

Życzenia urodzinowe dla Jana Kobylańskiego

Składamy najserdeczniejsze życzenia dla Pana Jana Kobylańskiego, który w dniu wczorajszym skończył 90 lat. Przypominamy Przesłanie Pana Prezesa USOPAŁ do uczestników Kongresu  Ruchu Narodowego w dniu 8 czerwca 2013 r. w Warszawie, odczytane przez Pana Mecenasa Ryszarda Parulskiego. Tym samym dziękujemy Panu Prezesowi Janowi Kobylańskiemu za udzielone wsparcie finansowe i duchowe  dla inicjatywy I Kongresu Ruchu Narodowego, której Obóz Narodowo-Radykalny jest współautorem.


 

Szanowni Państwo!

Zwracam się do Państwa za pośrednictwem tego listu, gdyż stan zdrowia nie pozwala mi na osobiste uczestnictwo w tym, tak bardzo ważnym dla Polski wydarzeniu, jakim jest Kongres Ruchu Narodowego.

Unia Stowarzyszeń i Organizacji Polskich w Ameryce Łacińskiej stworzona została na bazie wartości narodowych, patriotycznych i katolickich, czyli tego wszystkiego, co stanowi ostoję i gwarancję ciągłości istnienia Narodu polskiego. Tak jak większość Polaków pokładaliśmy nadzieję, że po roku 1989 odrodzi się prawdziwie niepodległa i wolna Polska. Stało się jednakże zupełnie inaczej.
W wyniku tzw. „porozumień okrągłostołowych” doszło w Polsce do uwłaszczenia komunistycznej nomenklatury kosztem naszego społeczeństwa. Rozgrabiono, lub rozprzedano za bezcen większość majątku narodowego, oddając de facto nasz Kraj w pacht międzynarodowym lichwiarzom.
W rezultacie tych działań Polacy stają się pariasami i niewolnikami we własnej Ojczyźnie.

Uwłaszczenie bowiem komunistycznej nomenklatury przyniosło w konsekwencji wytworzenie obcej Polsce tak narodowo, jak i mentalnie klasy politycznej powiązanej wzajemnymi biznesami oraz interesami politycznymi sprzecznymi z polską racją stanu. Jest to swoiste lobby antypolskie działające tak na tzw. lewicy, jak i tzw. prawicy sceny politycznej w naszym Kraju. Lobby, które na zewnątrz stwarza pozory rzekomych podziałów tak, aby Polacy myśleli, że mają jakikolwiek wybór. Podczas gdy tak naprawdę jest to wybór skazańca pomiędzy toporem kata a szubienicą. Żadna bowiem z parlamentarnych partii politycznych nie neguje ustaleń „okrągłego stołu”, gdyż wszystkie one, łącznie z PiS-em, są beneficjentami tego układu. W efekcie sytuacja Polski i Polaków staje się z roku na rok coraz gorsza zarówno politycznie, jak i ekonomicznie. Fakt ten dotyczy nie tylko Rodaków w Ojczyźnie, ale także całej Polonii, która przez MSZ traktowana jest jak przysłowiowa kula u nogi. USOPAŁ od wielu lat toczy walkę o oczyszczenie MSZ z postkomunistycznej agentury, która opanowała nie tylko ministerstwo w Warszawie, ale przede wszystkim placówki dyplomatyczne za granicą. Wymownym przykładem jest niejaki Ryszard Schnepf, syn żydowskiego komunisty i ubeka z Drohobycza, Oskara Schnepfa. USOPAŁ wielokrotnie informował MSZ w Warszawie o kryminalnej działalności Ryszarda Schnepfa w czasie, gdy sprawował on funkcję ambasadora RP w Urugwaju. Dostarczono niezbite dowody popełnienia przestępstwa, jakim była sprzedaż auta będącego własnością Ambasady RP. Informowano o frymarczeniu przez Schnepfa tytułami konsuli honorowych, które sprzedawał osobom nie mającym z Polską nic wspólnego. Przeważnie Żydom. Afery te nie zaszkodziły Schnepfowi, a wręcz przeciwnie- awansował, najpierw na ambasadora RP w Hiszpanii, a obecnie w USA. „Casus Schnepf” to bardzo wymowny przykład na to, w jaki sposób prowadzona jest polityka zagraniczna w III RP. Minister Sikorski owszem prowadzi politykę, ale nie jest ona zgodna z polską racją stanu, lecz z interesami obcych thinking-tanków, dla których Sikorski pracuje oraz z jego prywatnym biznesem. Jednym z przykładów kuriozalnej działalności ministra Sikorskiego jest stworzenie i rozesłanie do ambasad RP na świecie tzw. „czarnej listy”, na której umieszczono nazwiska działaczy polonijnych związanych i zaprzyjaźnionych z USOPAŁ, zakazując ambasadom  utrzymywania jakichkolwiek stosunków z tymi osobami. Jest to wyraźne pogwałcenie praw obywatelskich i ludzkich i za czyn taki Sikorski stanąć powinien przed sądem. Oczywiście nie stanie się tak, gdyż po pierwsze w III RP niezawisłe sądownictwo jest fikcją, a po drugie lista owa  oficjalnie nie istnieje...  Cały rząd obecnej III RP to jedna wielka stajnia Augiasza, która wymaga oczyszczenia. Jak tego dokonać? Uczynić to może jedynie Naród Polski, który według Konstytucji RP jest w Polsce jedynym suwerenem. A więc te wszystkie antypolskie partie, kamaryle, grupy interesów, thinking-tanki, etc. gwałcą polską Konstytucję działając na szkodę suwerena, jakim jest Naród Polski. W takim razie Naród winien wystawić im sprawiedliwy rachunek za ich wrogą wobec Polski działalność. Rachunek za zdradę stanu. Wszyscy oni stanąć powinni przed polskim sądem.

Na chwilę obecną są to jednakże pobożne życzenia. Polacy są bowiem zdezorganizowani, podzieleni, ogłupieni wszechobecną propagandą. Bez stworzenia potężnej, polskiej siły politycznej nie będzie możliwe przejęcie w Polsce władzy przez Polaków. Siła taka nie narodzi się sama. Potrzeba tutaj powszechnego przebudzenia Polaków. Potrzeba wzrostu świadomości grozy obecnej sytuacji. Potrzeba w końcu działania wspólnego, ponad podziałami ideologicznymi. Dla Polaków jedyną ideologią musi stać się Polska! Konieczne jest wprowadzenie zmian w ordynacji wyborczej, przyznanie czynnego prawa wyborczego w wyborach do Sejmu i Senatu RP przedstawicielom emigracji polskiej na całym świecie. Tak jest na przykład we Włoszech. Wydaje się też, że korzystnym dla Polski byłoby wprowadzenie Jednoosobowych Okręgów Wyborczych tak, aby można było głosować na konkretne, znane i sprawdzone w danych regionach Polski osoby. Szalenie istotne jest, aby zmiany te zostały wprowadzone jak najszybciej, jeszcze przed najbliższymi wyborami. Obecny system wyborczy służy jedynie interesom różnych partyjnych kamaryli, które z prawdziwym interesem Polski nie mają nic wspólnego. Polacy muszą stanąć ponad tymi partyjnymi podziałami i zjednoczyć się wokół prawdziwych spraw polskich.

Dlatego też sam fakt zorganizowania Kongresu Ruchu Narodowego pozwala na iskrę nadziei, że coś jednak się w Polsce zmienia. Pragnąłbym, aby ten Kongres stał się zaczynem dla stworzenia ogólnopolskiej siły, która będzie w stanie podnieść naszą Ojczyznę z zapaści, w jaką została wpędzona. Jest to zadanie bardzo trudne, ale nie niemożliwe. Pod warunkiem jednakże, że Polacy się zjednoczą i nie pozwolą dzielić.

Szanowni Państwo, życzę Wam owocnych obrad dla dobra Polski i Narodu Polskiego.

Jan Kobylański
Prezes USOPAŁ


Źródło: www.onr.com.pl

Komentarze

Imię/nick *
URL
Kod   
Wyślij komentarz