Start USOPAŁ Przesłanie Prezesa Jana Kobylańskiego na okoliczność Święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Przesłanie Prezesa Jana Kobylańskiego na okoliczność Święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

Prezentujemy przemówienie Prezesa Jana Kobylańskiego, wygłoszone 5 maja br. w Montevideo z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.


Drodzy Rodacy!

Chcę wyrazić naszą wielką radość z wyboru Papieża Franciszka i pragniemy poinformować Państwa, że 14 marca przesłaliśmy Ojcu Świętemu telegram wyrażając nasz honor i oddanie Jego osobie i Jego nauczaniu, w imieniu wszystkich organizacji polskich w Ameryce Łacińskiej. Zapewniliśmy Go o naszej stałej modlitwie o owocną posługę jako głowy Kościoła katolickiego.


Następnie pragnę wyrazić wdzięczność w imieniu swoim i Zarządów Głównych wszystkich organizacji polskich, przedstawicielowi Ojca
Świętego w Urugwaju Jego Ekscelencji Nuncjuszowi Apostolskiemu Anselmo GuidoPecorari za piękną i uroczystą Mszę św. koncelebrowaną z ks. Claudiu Cartes, ks. Roberto Russo.

Dziękuję za obecność wielkim przyjaciołom, którzy zawsze nam towarzyszą: były minister dr. Angel Maria Gianola wraz z małżonką Sonia
Cristiani, ambasador Miguel T. Romero, mieszkający od wielu lat w Urugwaju wraz z małżonką Elidą, Pan Horacio Alfaro wraz z małżonką,
przedstawiciele harcerzy w Urugwaju Panowie Rafael Morelli i Alvaro Seluchi oraz wszystkim tutaj obecnym członkom naszych organizacji, ich rodzinom, przyjaciołom i członkom zarządów głównych Unii Polsko - Urugwajskiej i Towarzystwa im. Marszałka J. Piłsudskiego, umacniając ponownie braterskie więzy między Polską i Urugwajem w tym tak ważnym dniu.

Po raz kolejny obchodzimy bardzo ważne Święto dla wszystkich Polaków, 222. rocznicę ustanowienia Konstytucji 3 Maja, które jest
jednocześnie Świętem Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski.

Przez wiele lat Polska była okupowana przez trzy mocarstwa: Prusy, Rosję i Austrię, ale pomiędzy pierwszym i drugim rozbiorem, nasza
Ojczyzna przeżyła, bez wątpienia, moment wielkiej chwały, jakim było ustanowienie Konstytucji 3 Maja w 1791 roku.

Konstytucja, której rocznicę dziś świętujemy, stanowi piękna kartę w historii europejskiej. Była pierwszą ogłoszoną na kontynencie
europejskim, z czego my, Polacy, jesteśmy bardzo dumni. Wprowadziła ona szereg znaczących zmian. Przede wszystkim ustanowiła
trójpodział władzy na ustawodawczą (dwuizbowy parlament), wykonawczą (król) i sądowniczą. Chłopi zostali wzięci "pod opiekę prawa i rządu krajowego", co było czymś zupełnie nowym dla całej Europy Środkowej. Konstytucja ta była modelem dla przyszłych zasadniczych ustaw europejskich. W Polsce od wieków panowała wolność i prawa demokratyczne, było tylko niezbędne poszerzenie tych praw na inne grupy społeczne, co zostało przedsięwzięte po uchwaleniu nowej Konstytucji, dając miejsce stopniowemu swobodnemu rozwojowi klasy chłopskiej. Umocniona została władza, dzięki czemu skuteczniej mogła zmierzyć się z zagrożeniami ze strony ambitnych sąsiadów, jak Prusy, Rosja i Austria. Bez Konstytucji 3 Maja nie przyszedłby nigdy dla Polski rok 1918 - moment odzyskania niepodległości. Dlatego też
3 Maja jest Świętem Narodowym, a pieśń żołnierska Legionów Dąbrowskiego jest polskim Hymnem Narodowym. Jest to dzień ważny zarówno dla Polaków zamieszkujących w kraju, jak i na całym świecie, jako że został on poświęcony również Matce

Bożej Królowej Polski
z Częstochowy.

Nie jest przypadkowym, że dzień ten, w którym wspominamy wielkie wydarzenie historyczne, jest ściśle związany ze wspomnieniem Matki Bożej. Wiara naszego Narodu była przez wieki bardzo żywa, jednoczyła i zbliżała ludzi. Naród polski od wiek

ów wyjątkowo czcił Maryję jako swoją Matkę i Królową. Święto wyraża wiarę Narodu w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za pośrednictwem Maryi. Zgromadziliśmy się tutaj jak co roku, aby wspólnie uczcić święto, które pozwala nam się zjednoczyć dziś ze wszystkimi Rodakami na całym świecie. Wielu Polaków oderwanych przed wieloma laty od swojego kraju trafiło na różny grunt, często bardzo obcy kulturowo. Zawsze istniała i istnieje silna potrzeba kontaktu z osobami, które posługują się tym samym językiem, wyznają tę samą wiarę. Dlatego tak ważne jest, że jesteśmy tutaj wszyscy razem, że tworzymy tę „małą Polskę” na ziemiach Urugwaju. Każdy z nas ze swoją historią, przeżyciami i wspomnieniami. Ale to co nas łączy to miłość do Ojczyzny mimo odległości fizycznej, która istnieje.

Pamięć o tych wszystkich naszych przodkach, którzy przelali krew za Ojczyznę, o najważniejszych wydarzeniach, które kształtowały bieg historii Polski i łączność duchowa ze wszystkimi Rodakami. Unia Polsko - Urugwajska, Towarzystwo Polskie im. Marsz. J.Piłsudskiego, USOPAŁ i Fundacja J. Kobylański – organizacje polskie i demokratyczne w Urugwaju zawsze wspierają organizacje patriotyczne narodowe tak w Polsce, jak i poza granicami kraju. Mamy nadzieję, że w przyszłości w Ojczyźnie, która jest naszą Matką, poprawi się sytuacja ekonomiczna, socjalna i w sądownictwie, gdyż obecnie kraj nasz boryka się z tak wieloma trudnościami! Pragniemy godnego życia i prawdziwej wolności. W szczególności liczymy na zmiany w MSZ, które działa zupełnie niepoprawnie, w ambasadach i konsulatach, które działają stale przeciwko organizacjom polskim, patriotycznym, demokratycznym, tradycyjnym, katolickim i wielokrotnie mającym ponad stuletnią historię w krajach Ameryki Łacińskiej. Przykładem jest tutaj słynna, podstępna, fałszywa„czarna lista”, na której umieszczeni zostali wszyscy Polacy i potomkowie Polaków, którzy w jakiś sposób są związani z USOPAŁ i innymi organizacjami patriotycznymi, katolickimi i demokratycznymi, wykluczając ich totalnie z jakiejkolwiek działalności. Życzę sobie i Wam wszystkim, abyśmy byli zawsze zjednoczeni, kształtowali naszą tożsamość narodową, przekazując to piękne dziedzictwo naszym dzieciom, wnukom i najbliższym. Aby Polska była wiecznie żywa tutaj, w tym odległym zakątku, wktórym przyszło nam żyć!Jan Kobylański
Prezes Unii Polsko - Urugwajskiej
Towarzystwa Polskiego Marszałka Józefa Piłsudskiego i USOPAŁu

 

Komentarze

Imię/nick *
URL
Kod   
Wyślij komentarz