Start USOPAŁ PRZEMÓWIENIE PANI PREZES INŻ. KRYSTYNY KLINKOWICZ PODCZAS OBCHODÓW „100-LECIA UNII POLSKIEJ W BERISSO”

PRZEMÓWIENIE PANI PREZES INŻ. KRYSTYNY KLINKOWICZ PODCZAS OBCHODÓW „100-LECIA UNII POLSKIEJ W BERISSO”

W imieniu Zarządu Głównego Unii Polskiej w Berisso pragnę przywitać wszystkich tutaj obecnych.

Chcę pozdrowić z całego serca wszystkich Państwa, którzy uczestniczą w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Spoglądając wstecz zdajemy sobie sprawę, że te 100 minionych lat to działalność zorganizowana i przede wszystkim osiągnięta dzięki wielu pokoleniom osób podejmujących się tego z entuzjazmem, wysiłkiem i nieustanną pracą wielu mężczyzn i kobiet, których już dziś z nami nie ma, ale nigdy o nich nie zapomnimy.

 

W swoim czasie spełnili rolę „bycia duszą społeczności polskiej” w Berisso. Byli organizatorami, prezesami, członkami i nauczycielami. Wszyscy oni to entuzjaści, osoby, które poświęciły się pracy socjalnej i pozostawiły niezatarty ślad swojej pracy. Wszyscy oni zasługują na naszą wieczną wdzięczność i uznanie

Szanowni Państwo,

Dziś, w tym tak ważnym dniu, stuleciu naszej społeczności, chcę zwrócić się także do wszystkich, którzy tworzymy tę wielką rodzinę polskĄ w Berisso i wyrazić ogromną radość.

Życzę powodzenia i sukcesu na przyszłość, abyśmy nie zmęczyli się w tej odważnej działalności na rzecz polskości, w tym rejonie ziemi argentyńskiej, w którym przyszło nam żyć.

Niech Bóg Wszechmogący nam błogosławi i czuwa nad nami!
Niech żyje Polska! Niech żyje Unia Polska w Berisso!
Niech żyje Argentyna, ojczyzna emigrantów polskich!
Niech żyje Argentyna, ojczyzna imigrantów!

Żródło:http://www.usopal.pl/usopal/2155-przemowienie-prezes-in-krystyny-klinkowicz

Komentarze

Imię/nick *
URL
Kod   
Wyślij komentarz