Start USOPAŁ Polacy świętowali w Urugwaju

Polacy świętowali w Urugwaju

W niedzielę 5 maja 2013 roku Polonia zamieszkała w odległym zakątku Ameryki Łacińskiej Urugwaju, członkowie, przyjaciele i Zarządy Główne Unii Polsko-Urugwajskiej im. Błogosławionego Jana Pawła II, Towarzy-stwa Marszałka J. Piłsudskiego, USOPAŁ i Fundacji J. Kobylański świętowały przypa-dającą na dzień 3 maja 222. Rocznicę uchwa-lenia Konstytucji 3 Maja i jednocześnie wspomnienie Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski.

 

Mszy św. w intencji Ojczyzny celebro-wanej w kaplicy polskiej Błogosławionego Jana Pawła II przewodniczył Jego Ekscelencja Nuncjusz Apostolski w Urugwaju Anselmo Guido Pecorari wraz z Sekretarzem Nuncjatury ks. Claudiu Cartes i ks. Roberto Russo.
Oprawa muzyczna przygotowana została przez młodych ludzi Cecilię, Jose i Pie, którzy pięknym śpiewem i brzmieniem gitary ubogacili tę Eucharystię.


Po skończonej Mszy św. Prezes Jan Kobylański skierował słowa wdzięcz-ności w stronę Jego Ekscelencji Nuncjusza Apostolskiego Anselmo Guido Pecora-ri za posługę kapłańską i obecność podczas najważ-niejszych świąt i dni dla Pola-ków żyjących w Urugwaju. To dla nas wielki honor móc cieszyć się obecnością przed-stawiciela Ojca Świętego w Urugwaju.

Następnie wszyscy zebrani w kaplicy polskiej wierni udali się do siedziby Towarzystwa im. Marszałka J. Piłsudskiego, gdzie przygotowany został poczęstu-nek, w tym także typowe danie polskie jakim jest bigos.
Odśpiewany zo-stał hymn Urugwaju i hymn Polski. Następnie przemówienie Prezesa Jana Kobylańskiego, które w jego imieniu w języku polskim odczy-tała Redaktor USOPAŁ Weronika Pachla i w języku hiszpańskim wiceprezes Towarzystwa im. Marszałka J. Piłsudskiego Pani Wanda Siudyła. Obecna była również wiceprezes Unii Polsko-Urugwajskiej i Dy-rektor USOPAŁ Pani Leonor Adami.

Prezes Kobylański w kilku słowach przypomniał historię tego ważnego dla Polaków święta oraz jego znaczenie dla całej ówczesnej Europy.

Podkreślił także jego wymiar religijny, który jest szczególnie ważny dla tego katolickiego Narodu. Wyraził nadzieję na zmianę sytuacji w Polsce, w tym w MSZ, konsulatach i ambasadach, które niejednokrotnie działają na szkodę polskich organizacji prawdziwie patriotycznych poza granicami kraju. Przywołał słynną „czarną listę”, której skutki dotknęły wszystkich związanych z USOPAŁ, odsuwając ich od wszelkiej działalności i jakichkolwiek aktywności związanych z Polską. Nie można dzielić Polonii na lepszych i gorszych. 

Mogliśmy w tym dniu cieszyć się obecnością przyjaciół Polski, którzy nas nią zaszczycili. Przybyli między innymi były minister dr Maria Angel Gianola wraz z małżonką Sonia Cristiani, były ambasador Paragwaju Miguel T. Romero wraz z małżonką, Państwo Horacio i Delia Alfaro i wielu innych gości, którzy od lat są zaprzyjaźnieni z organizacjami polskimi w Urugwaju.

Przyjęcie w siedzibie Towarzystwa im. Marszałka J. Piłsudskiego było do-skonałą okazją do spotka-nia się w gronie przyja-ciół, ożywionych rozmów i wspomnień.

Wysiłek włożony przez Zarządy Główne organizacji polskich w Urugwaju zasługuje na szczególne uznanie, gdyż dzięki niemu możliwe jest godne uczczenie dni, które w spo-sób szczególny zapisały się w historii Polski.


Weronika Pachla
Redaktor USOPAŁ


Źródło: http://www.usopal.pl/images/stories/2013/_wi_to%20Konstytucji%203%20Maja%20w%20Urugwaju.pdf

Komentarze

avatar andrzej
0
 
 
PAN Prezes Jan Kobylański wielka postac Polonii-wielki patriota
Imię/nick *
URL
Kod   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Wyślij komentarz
Anuluj
Imię/nick *
URL
Kod   
Wyślij komentarz