Start

ZBUDUJ Z NAMI PIERWSZE W POLSCE CENTRUM KULTURY PROWADZONE PRZEZ POLSKICH PATRIOTÓW !

Dlaczego chcemy podjąć się tego tytanicznego wysiłku? Dobrą odpowiedzią wydaje się parafraza myśli Chestertona: „Jedynym usprawiedliwieniem chęci stworzenia takiego Centrum Kultury jest fakt, że stanowi ona odpowiedź na wyzwanie".


Od wielu lat lewa strona rzuca nam rękawice, zagarniając dla siebie coraz więcej miejsca w przestrzeni publicznej – obejmując wszystkie dziedziny życia – wystarczy włączyć TV, aby zobaczyć, że kultura obecnie jest definiowana głównie przez pryzmat hedonizmu. Najwyższy więc czas podjąć to wyzwanie i zawalczyć o kulturę.Z niepokojem obserwujemy, że tradycja przestaje być podstawą dawnego ładu społecznego i moralnego, który zakorzeniał naszych przodków w świecie – określając strukturę ludzkiego życia i zapewniając im poczucie bezpieczeństwa. Dzisiaj ta harmonia została zburzona, a jeżeli jako społeczeństwo dalej nie będziemy reagować na destrukcyjne zmiany, zostanie ona niedługo bezpowrotnie utracona. Dlatego też usilnie będziemy dążyć do jej zrehabilitowania. Wierzymy, że forsowane obecnie w kulturze przejawy postaw własnych lewicowych ideologów nie są głosem narodu i jako takie nie mogą być przyjmowane za normy. Komu leży na sercu dobro Ojczyzny, a bardziej przyziemnie los swoich dzieci i wnuków, powinien mieć odwagę patrzeć na rzeczywistość społeczną, dostrzegając zło, które już zostało wyrządzone, i dążyć do jego naprawy. Każde pokolenie ma prawo zapisać puste karty własnymi tradycjami, nie ma jednak prawa przekreślić dokonań przodków, nazywając swoich dziadów głupcami. Tradycja nie jest bowiem rzeczą jednego momentu, lecz składa się z dorobku myśli i wytworów wielu pokoleń, które nie zostały zapomniane. Jeżeli nadal istnieją, to dzieje się tak nie bez powodu, co oznacza, że są one wartościowe. Tradycja wymaga od nas szacunku w imię wartości, których jest nośnikiem, ale również przez wzgląd na zawarte w niej doświadczenie, rzetelność i wiedzę. Dlatego nie ma i być nie może przyszłości oderwanej od przeszłości bez groźby dla samego istnienia społeczeństwa i nie może być mowy o żadnym „oczyszczaniu płótna”. Faktem jest, że społeczeństwo zawsze jest kształtowane nie tylko przez żywych ludzi, ale również przez to co pozostawiły po sobie minione pokolenia – świadomie lub bez jawnej intencji.


Powyższe twierdzenie jest bardzo niewygodne dla ideologów głoszących, że nie da się pogodzić tradycji z nowoczesnym społeczeństwem. To jednak typowe komunistyczne podejście, które chciałoby stworzyć sztuczną, ponadnarodową koncepcję utopii, ponieważ „robotnicy nie potrzebują Ojczyzny”.Oczywiście, mamy świadomość, że poczucie przywiązania do tradycji w społeczeństwie nie jest odczuciem jednolitym i że dla każdego tradycja odgrywa rozmaite role. Gwarancją przetrwania tradycji jest istnienie pewnej liczby osób, które pragną jej dalszego istnienia. Upowszechnienie tradycji polega nade wszystko na propagowaniu pewnych wartości i wzorów do naśladowania. Wierzę w to, że jej składniki są nadal opłacalne i skuteczne, a pewne dogmaty są wiarygodne, po prostu, a to, czy człowiek w nie wierzy, nie ma nic wspólnego z epoką, w której żyje. Nie potrzeba tutaj dodatkowej legislacji, aby mogły one trwać dalej, oprócz faktu, że istnieją i to istnieją od dawna. Podejmowane zatem wszystkie „zabiegi intelektualne”, których doświadczamy ze strony lewicy, byłyby rychło skazane na niepowodzenie, gdyby nie przychylność mediów i polityków pokazujących nam przekłamany obraz tego, czego pragnie społeczeństwo. Budowana obecnie w ludziach postawa przyzwolenia, aby każdy żył według własnego upodobania, może wydawać się pociągająca czy nawet szlachetna – w praktyce oznacza ona jednak wychowywanie ludzi samolubnych, uzależnionych od nieustającego dążenia do zaspokajania swoich przyjemności. Takie społeczeństwo może i będzie tylko ciągle destabilizować kraj, co wypływać będzie nie z troski o naród i jego przyszłość, ale z egoistycznych potrzeb domagających się natychmiastowego spełnienia. Egoizm zaś będzie się bronił, powołując się na „naukowych ekspertów”, którzy z łatwością okrzykną ludzi przywiązanych do tradycji za niegodnych zaufania, natomiast za doskonały przykład zacofania. A przecież większość ludzi, popierając tradycyjny ład społeczny, wcale nie chce wrócić do czasów lamp naftowych, chcą oni jednak funkcjonowania świata w harmonii, w którym sami dorastali – i tego chcą również dla swoich dzieci. Mentalność tradycjonalisty wcale nie jest zamknięta, wręcz przeciwnie - jest ona otwarta w przeciwieństwie do oponentów: „Ponieważ jest absurdem twierdzić, ze działa się na rzecz wolności, jeżeli używa się wolnej myśli tylko po to, by zniweczyć wolę”.


Czego chcemy? Chcemy znowu czuć się u siebie jak w domu. Chcemy, żeby z popiołów powstał dumnie naród, umiejący oprzeć się niszczycielskiej propagandzie, która wykształciła w Polakach postawę obojętności i wstydu za dokonania własnych przodków, przekłamując historię. We wszystkim jest jednak potrzebna praca na rzecz tego, co nas wszystkich łączy, czyniąc z nas Polaków. Potrzebna jest więc Wasza pomoc. Nowe powieści umierają prędko, a stare żyją wiecznie. Ten fakt pozwala wierzyć, że inicjatywa, którą rozpoczęliśmy, zakończy się pełnym sukcesem. Stajemy w obronie wartości, które są starsze niż dzisiejsi głosiciele beztroskiego intelektu. Jesteśmy tamą, która ma zatrzymać tęczowy pochód zniszczenia przemierzający nasz kraj i nasze domy. Obnażamy fałszywą teorię postępu, która utrzymuje, że rodzaj ludzki powinien zmienić kryterium oceny, zamiast starać się mu sprostać. Polska to twierdza naszego rodu, ze sztandarem powiewającym na wieży; w im większą popada nędzę, tym bardziej musimy jej bronić.Dotarłeś do końca tekstu, zakładamy więc, że również Ty podzielasz nasze obawy dotyczące kondycji polskiej kultury. Właśnie takich ludzi jak Ty szukamy. Zaskakujące, jak wielu ludzi myśli tak samo, ale dotychczas nie wiedzieli jak mogą działać/pomóc/zdobywać informacje. Nie ważne, czy masz osiemnaście czy sześćdziesiąt lat, czy zarabiasz najniższą krajową czy masz dobrze prosperujący biznes. Nie jest ważne, czy pracujesz jako informatyk, nauczyciel czy mechanik samochodowy. Ważne, że myślimy podobnie, to nas łączy i dzięki temu jesteśmy silniejsi. Musimy być bezpośrednio zaangażowani w wydarzenia budujące naszą kulturę, z tych samych powodów, dla których musimy być zaangażowani osobiście w wykonywanie ćwiczeń fizycznych czy wychodzenie na spacer. Pamiętajmy! Polska to piękny, bogaty kraj, jego obrona


TO NASZE ZADANIE.


W roku 2014 inicjatorom Centrum Kultury udało się pozyskać ponad 100m2 lokal przeznaczony do generalnego remontu. Od tego czasu grupa ideowych działaczy wszelkimi siłami stara się zmienić ruinę w tętniącą życiem placówkę.


Więcej: www.polakpotrafi.pl