Start

Wieści z Kijowa: Żyd zwalcza żyda. Poroszenko vs Kołomojski.

Prezydent brunatnej czekolady Ukrainy Petro Poroszenko zakazał wczoraj 18 września audycję "Wolność Słowa" żydka Sawika Szustera na TV "1+1" innego żydka oligarchicznego Ihora Kołomojśkogo. Czy to już wojna medialna Chazarów ukraińskich?


I chociaż żydek w roli prezydenckiej Poroszenko gwarantował innemu żydkowi w roli dziennikarza Szusterowi, iż nawet jest gotów umrzeć za wolność słowa na Ukrainie, ale słowo żydowskie nie ma żadnej wartości i jest bardzo obłudne.


Bo u żydków, zwłaszcza tych chazarskich liczą się tylko interesy i mamona. Oligarchowie chazarscy z Ukrainy mieszkają w pałacach Londynu i bardzo się niepokoją o los Ukrainy czyli o potokach pieniężnych, bo kto ma kasę na Ukrainie - ten ma i władzę. A wartość wolności słowa w kraju zależy od układów feudalnych w geograficznym centrum Europy.


Mnie tylko w chwili obecnej niepokoi hodowanie przez Chazarów bestii banderowskiej na szerokiej i skłóconej Ukrainie. Bo tu już nie ma od dawna sokołów rycerskich, a są tylko świńskie pyski, które za życia prześladowały genialnego pisarza Mikołaja Gogola. Aby zrozumieć Ukrainę trzeba uważnie przeczytać "Martwe dusze" Gogola, ale kto z Polaków na posadach w Warszawie na Alei Szucha lub ulicy Wiejskiej choć raz w życiu przeczytał genialnego Mikołaja Gogola?


Eugeniusz Lubański (Kijów)