Start

Lubański: "Fałszowanie historii najnowszej Ukrainy" Poliszczuka.

Znałem za życia dr Wiktora Poliszczuka. Spotykałem się z nim we Wrocławiu i Warszawie. Teraz po jego śmierci czytam książki jego autorstwa. Dziś czytam końcowy akord jego "Fałszowania historii najnowszej Ukrainy", wydanej w Toronto w 1996 roku:


"Mimo zmiany sytuacji na świecie, mimo przyjęcia przez cywilizowany Zachód idei państwa obywatelskiego, nacjonalizm ukraiński, jego formy zorganizowane - wszystkie frakcje OUN oraz jej odłamy na Ukrainie, nie odstąpiły od swego celu strategicznego - zbudowania państwa ukraińskiego na wszystkich, według ich ocen, ukraińskich terytoriach etnograficznych, co stanowi zagrożenie dla pokoju w Europie, ale czego nie widzą politycy w Polsce, na Ukrainie, w Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie....


Na Ukrainie nie ukształtowała się intelektualna elita mogąca mieć wpływ na powstanie demokratycznego środka, który byłby zdolny przeciwstawić się zarówno nacjonalizmowi ukraińskiemu jak i odradzającym się ciągotkom powrotu do ZSRR."


Dlatego błękitno-żółty sztandar Ukraińcy chętnie zamieniają na czerwono-czarny sztandar krwawego Bandery. Radykalizacja Ukrainy i jej banderyzacja niesie w sumie nie mniejsze zagrożenie dla Europy niż uchodźcy muzułmańscy.


Eugeniusz Lubański (Kijów)