Start

Mściwoj: Schemat opozycji jest dziś wciaż powielany.

Wraz z narodzinami Solidarności Bezpieka przystąpiła do inwigilacji opozycji. Wielu drobnych działaczy zostało przekupionych i pracowało na rzecz komunistycznego reżimu.

 

W ten sposób PRL kontrolował ruch mogący stanowić bezpośrednie zagrożenie dla porządku gwarantowanego przez Układ Warszawski.Wielu z agentów wykiełkowało i doprowadziło do obrad okrągłego stołu,kariery TW "Bolka" i wielu innych przez co doszło do bezpiecznej podmianki.Wszystko to za zgodą i wiedzą Moskwy.


Dzisiaj schemat kontrolowanej opozycji jest wciąż powielany,a podmienianie partii to nieodłączną część wszystkich wyborów. Znów system zabezpiecza się przed gniewem narodu poprzez inicjację "antysystemowych"ruchów,kierując energię buntu tam gdzie mu to na rękę. Pytaniem jest jednak co się stało z lojalnością tych wszystkich, którzy zapewnili bezpieczną transformację ustrojową.


Stwierdzenie o wypełnianiu poleceń jest na wyrost- ponieważ wszystko odbywało się pod nadzorem sił, które z dnia na dzień obaliło jedno z dwóch super-mocarstw. Czy wszyscy ci TW dotychczas sukcesywnie kierowani, oto nagle zostali uwolnieni i pozostawieni sobie samym? Czy siły,które tak wiele zainwestowały w wydarzenia "jesieni ludów" nagle dały sobie spokój i tak sobie znikły, aby jej wychowankowie dzisiaj po prostu staneli naprzeciwko siebie wobec konfliktu o Donbas?Czy może wspólnota z tamtych czasów wciąż trwa i mamy doczynienia z kolejnym teatrem?


Mściwoj