Start

Lubański: Sytuacja przypomina upadek Rzeczpospolitej.

Nie wiem czy dużo Polaków zna prace historyczne wybitnego człowieka wszech czasów Feliksa Konecznego. Czytam w Maćkowicach kolejne jego pracę, jakby widział współczesną Polskę i Ukrainę. Korona i Księstwo Litewskie. Oligarchia ukraińska przypomina do złudzenia obecną oligarchię litewską.


A Korona przypomina biedną Polskę z rządami turańsko-bizantyjskimi. To, co się dzieje teraz w Warszawie nie przypomina tradycje cywilizacji łacińskiej. A Kijów z przepychem, jak kiedyś magnateria, przypomina Litwę czasów upadku I RP.


Dlatego pożyczki biednej Polski dla oligarchii ukraińskiej, która bezczelnie okrada własny naród wygląda jako jakaś farsa lub komedia. Na Ukrainie toczy się wojna, w której władza warszawska bierze czynny udział.

 

To wszystko przypomina mi upadek Pierwszej Rzeczypospolitej, a bataliony banderowskie, finansowane z kieszeni oligarchów żydowskich, przypominają mi watahy Kozaków, tylko że banderowcy są dziś jeszcze bardziej bezwzględni.


Z tego całego bezhołowia wynika pytanie, co stało się z Polską po Chmielnickim i Potopie szwedzkimi? Tylko w roli Szwecji dziś może bardzo łatwo wystąpić Rosja. Głupia polska polityka czyni wszystko, aby do tego doszło.


Eugeniusz Lubański (Kijów)