Start USOPAŁ Przesłanie Prezesa Jana Kobylańskiego na okoliczność 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Przesłanie Prezesa Jana Kobylańskiego na okoliczność 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Drodzy Rodacy!


Na wstępie pragnę podziękować wszystkim Wam tutaj przybyłym, którzy od lat wspieracie USOPAŁ swoją obecnością podczas najważniejszych polskich świąt, pielęgnując tradycję i pamięć o naszej Ojczyźnie.

Serdecznie dziękuję naszym przyjaciołom i  członkom organizacji polskich: Katolickiej Unii Polsko - Urugwajskiej, Towarzystwa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Fundacji Jana Kobylańskiego, którzy wytrwale dążycie do umacniania więzi miedzy Polską a Urugwajem.


 

Spotykamy się dzisiaj z okazji Święta Konstytucji 3 maja – wydarzenia, które rozsławiło Polskę na cały świat. W 1791 roku podczas obrad Sejmu Wielkiego polscy parlamentarzyści uchwalili pierwszą w Europie oraz drugą na świecie ustawę zasadniczą. Na  pamiątkę tego niebywałego wydarzenia Polacy w kraju, jak również


Polonia za granicą celebruje dziś jedno z najważniejszych świąt państwowych. My również, zebrani w siedzibie Katolickiej Unii Polsko - Urugwajskiej w Montevideo, pragniemy swoją obecnością uczcić wszystkich tych, którzy w tamtym czasie zapisywali karty naszej historii tym nadzwyczajnym czynem.


W tym miejscu należy przypomnieć najważniejsze postanowienia ustroju Rzeczpospolitej według Konstytucji 3 maja. Wprowadziła ona podział władzy na: prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, zmniejszając rolę senatu na rzecz Sejmu. Zniosła liberum veto, sprawiając, iż uchwały na sejmach miały zapadać większością

głosów. Anulowała wybór władcy przez wolną elekcję, wprowadzając monarchię dziedziczną oraz zakaz zawiązywania konfederacji. Osłabiając pozycję magnaterii, rozszerzyła prawa mieszczan, zapewniając również chłopom opiekę „prawa i rządu”.


Dodatkowo gwarantowała tolerancję religijną, nie umniejszając przy tym roli katolicyzmu,  który w ciągłej mierze pozostawał wyznaniem panującym.


Konstytucja 3 Maja była historycznym osiągnięciem narodu chcącego zachować autonomię państwową. Zabezpieczała perspektywę rozwoju gospodarczego i politycznego kraju. Została ona przyjęta z wielkim entuzjazmem przez cały naród. Przepełniona była duchem szlachetności i sprawiedliwości, gdyż nadawała ona Polsce

najlepszą formę rządu, o jakiej w tamtym stuleciu można było myśleć. Rządy innych państw europejskich z wielkim zainteresowaniem przypatrywały się tym pozytywnym zmianom i wyrażały wielkie zadowolenie z powodu dokonanej w Polsce reformy państwa. Z pewnością, gdyby naszego kraju nie usunęło z mapy trzech zaborców, Polska z tak trwałym fundamentem, jakim była uchwalona pod koniec XVIII wieku Konstytucja, byłaby dziś potężnym i bogatym państwem. Przez 123 lata zaborów wspomnienie Sejmu Wielkiego i jego postanowień stało się symbolem wewnętrznych sił narodu, zdolnego do politycznego odrodzenia się. Dzięki wytrwalości wielu niezłomnych i walecznych ludzi, prawdziwych polskich patriotów nasz kraj odradzał się wielokrotnie, pokazując swoją moc i wiarę.


I dziś naszej Ojczyźnie potrzebni są tacy właśnie patrioci, którzy kierując się staropolskimzawołaniem „BÓG, HONOR i OJCZYZNA”, mogą uzdrowić nasz kraj i wyzwolić go od wszystkich tych, którzy dbając o własne interesy, go rujnują. Nasz wielki Rodak św. Jan Paweł II, mówiąc o patriotyźmie, podkreslił, iż jest on „umiłowaniem tego co ojczyste: umiłowaniem historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego”, a największą „próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna”. Mając w pamięci te słowa dbajmy, aby nasze dzieci i wnukowie nie zapomnieli o tym wielkim dziedzictwie, które zostawili nam nasi przodkowie.


Nie bez powodu trzeci maja to również Święto Matki Boskiej Królowej Polski, która zawsze swoją opieką otaczała naszą Ojczyznę. Naród polski od stuleci czcił Maryję jako swoją Matkę i Królową. Za jej pośrednictwem nasi przodkowie upraszali u Boga wielu łask i zwycięstw, chociażby podczas bitwy pod Grundwaldem, Odsieczy Wiedeńskiej czy bitwy warszawskiej w 1920 roku. Nasza wiara zawsze była silna i dzięki niej mogliśmy przezwyciężać wszelkie przeciwności.

Życzę Nam wszystkim, abyśmy nigdy nie zapomnieli o pielęgnowaniu naszej wspaniałej Ojczyzny, z dumą rozsławiając jej wielkie czyny, takie jak uchwalenie Konstytucji 3 maja, na cały świat. Niech Polska będzie obecna w sercach każdego z nas!


Nie ważne, gdzie się znajdujemy, ważne, aby ją kochać miłością szczerą i wieczną!


Jan Kobylański


Prezes Katolickiej Unii Polsko-Urugwajskiej,

Towarzystwa im. Marsz. J. Piłsudskiego i USOPAŁ


Źródło: www.usopal.pl

Komentarze

Imię/nick *
URL
Kod   
Wyślij komentarz