Start

EMIGRANT: PIERWSZY HOLOCAUST - WANDEA.

Nic nie idzie na próżno! - Nigdy!

Franciszek de Charette


Francja dla przeciętnego mieszkańca kojarzy się się z Paryżem, wieżą Eiflla, Polami Elizejskimi i oczywiście z Rewolucją Francuską. Warto zwrócić uwagę na ciemne jej strony. Masowy terror, publiczne egzekucję, walka z Kościołem to mało chwalebne jej karty. Chciałbym napisać o bohaterskim zrywie ludności Wandei przeciw krwiożerczej rewolucji


Bezpośrednią przyczyną wybuchu był dekret Zgromadzenia Narodowego z lutego 1793 powołujący pod broń trzysta tysięcy mężczyzn w wieku od 18. do 40. roku życia tuż przed rozpoczęciem prac wiosennych w polu. Na tereny objęte powstaniem przypadało 17726 poborowych, a mieszkańcy Bretanii od ponad 250 lat nie mogli być zmuszani do służby wojskowej poza jej granicami.


Miejscowa ludność nie podzielała nowej ideologii antykościelnej,przywiązanie do konserwatywnych wartości rozpalił prawdziwy żar duchowej krucjaty .Pamiętano tutaj wojeny z protestantami z XVI i XVII wieku, w których zasłynęli nieugiętą walecznością, szli do boju odmawiając różaniec. Na piersiach nosili szkaplerze z Najświętszym Sercem Jezusa – które rychło stało się ich Symbolem. Przyjęli nazwę – Armia Katolicka i Królewska (Armée Catholique et Royale).


Dla zainteresowanych przebiegiem i opisem waleczności mieszkańców Wandei odsyłam do publikacji M.Robaka – W obronie Boga i Króla. Wandea.


Zemsta rewolucji była jednak straszna. życie straciło ponad 400 tysięcy osób. Gdy doliczymy jeszcze ofiary Terroru, wojen rewolucyjnych i imperialnych, okaże się, że Rewolucja przyniosła śmierć dwóm milionom samych tylko Francuzów. Departament Wandea legł w zgliszczach. Historyce spierają się ale w świetle dokumentów ale także metod możemy śmiało powiedzieć że Wandea to pierwszy przykład nowożytnego ludobójstwa.!!!!!!!


1 sierpnia 1793 r Komitet Ocalenia Publicznego. wprowadza w życie dekret o eksterminacji Wandei -"przeprowadzić eksterminację wszystkich powstańców, do ostatniego człowieka. Spalić ich farmy, wygnieść tych tchórzy jak pchły. Skruszyć tych ohydnych Wandejczyków"


Vitorio Messori w jednej z swoich książek napisał-wszystko to, co w praktyce wykorzystywało SS ,zostało już wcześniej dokonane przez rewolucyjnych ,,demokratów,, z wygarbowanej skóry powstańców robiono paryskim urzędnikom buty, z tej delikatniejszej skóry kobiecej rękawiczki. Przegotowano setki trupów aby uzyskać tłuszcz i mydło.(...)


W Wandei po raz pierwszy w historii użyto broni chemicznej używając trujących gazów i zatruwając studnie.Ówczesnymi komorami gazowymi były barki zapełnione wieśniakami i księżmi które  zatapiano na środku jeziora.


Z Rewolucji Francuskiej inspiracje do ludobójczych pomysłów czerpał między innymi Lenin . Gdy w 1917 r. objął władzę w Rosji  powiedział: ,,Musimy eksterminować Kozaków. To nasza Wandea''


Zdaniem wybitnego francuskiego historyka Reynalda Sechera pamięć o masowych zbrodniach w Wandei była konsekwentnie eliminowana przez polityków i nierzetelnych badaczy - proces ten w jego ocenie trwa od czasów rewolucji do dziś i jest przez niego określany jako pamięciobójstwo (fr. memoricide)

A Ile jest takich jeszcze nie wygodnych faktów jak słynne,, topienie w Nantes,,które lewicowo-liberalne media i historycy starają się tuszować.......?


Emigrant