Start

Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy: Rzecznik MSZ Iranu na spotkaniu z dziennikarzami (Warszawa)

Dziennikarze powinni być tymi, którzy rozwiązują problemy tego świata - powiedział w piątek 27 kwietnia rzecznik irańskiego MSZ Ramin Mehmanparast. Dyplomata spotkał się z przedstawicielami mediów w Polsce w Hotelu Victoria w Warszawie.

Witając dziennikarzy wiceminister spraw zagranicznych Islamskiej Republiki Iranu określił Polskę mianem pięknego kraju, który z punktu widzenia polityki zagranicznej odgrywa dla Iranu bardzo ważną rolę. Przypomniał też, że rok 2012 jest rokiem uroczystych obchodów 70. rocznicy przyjęcia przez Iran stu dwudziestu tysięcy polskich uchodźców II wojny światowej. Mehmanparast zaznaczył, że z tej okazji ambasador Iranu w RP Samad Ali Lakizadeh - który także był obecny na spotkaniu - przygotował różne uroczystości.


Więcej…

 

LOS: To już dekada walki o Wielką Polskę!

Koleżanki i Koledzy!

Zwracam się do Was w szczególnej chwili, bowiem w bieżącym roku obchodzimy 10 rocznicę powstania Ligi Obrony Suwerenności. W 2002 roku, gdy powoływaliśmy do życia nasz Ruch kierowaliśmy się „troską o zagwarantowanie wolności i nienaruszalności odwiecznych praw Narodu Polskiego, a także dążeniem do zapewnienia szacunku dla niezbywalnych narodowych wartości i wiary naszych przodków oraz do zachowania pełnej suwerenności i integralności Państwa Polskiego”. Naszym celem było także dążenie do zapewnienia Polakom warunków do godnego życia oraz ochrona żywotnych interesów naszej narodowej wspólnoty.

 


Czytaj 5 komentarzy... >>

Więcej…

 

Grzegorz Grabowski: Dramat 3-go Maja w świetle najnowszych badań. Cztery przestrogi z XVIII wieku

„Dramat 3-go Maja w świetle najnowszych badań. Cztery przestrogi z XVIII-go wieku” – odczyt Adama Doboszyńskiego, wygłoszony 24 maja 1939 roku w sali Stowarzyszenia Techników w Warszawie staraniem redakcji tygodnika literacko-społecznego „Prosto z Mostu".


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

OWP: Przemówienia okolicznościowe na XVII Walnym Zjeździe USOPAŁ (Las Caletillas)

Podczas XVII Walnego Zjazdu Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich w Ameryce Łacińskiej (USOPAŁ) niemal każdy z delegatów wygłosił przemówienie okolicznościowe. Prezentujemy niniejszym zaledwie kilka z tych przemówień a mianowicie wystąpienia: Prezesa USOPAŁ Jana Kobylańskiego (zarazem Prezesa nowo powstałego Światowego Kongresu Polonii a także Prezesa Honorowego OWP), Wiceprezesa USOPAŁ inż. Andrzeja Zabłockiego, Prezesa OWP Dawida Berezickiego, Sekretarza Generalnego OWP Macieja Wydrycha oraz Przewodniczącego Komisji Kultury OWP reż. Bohdana Poręby.Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

USOPAŁ: Przesłanie Jana Kobylańskiego Prezesa USOPAŁ

Przesłanie Jana Kobylańskiego
Prezesa USOPAŁ

na XVI Forum Polonijne w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej
w Toruniu, 20-22 kwietnia 2012 r.
odczytane przez przedstawiciela USOPAŁ Prof. dr hab. Zdzisława Jana Ryna
Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Poetycka twórczość działacza ONR Podhale wydana w „Antologii polskiej poezji tożsamościowej”

Dwudziestu poetów i ponad 150 wierszy na 205 stronach – to efekt pracy redakcyjnej Tomasza Kostyły, poety, muzyka, publicysty i dziennikarza, dzięki któremu powstała „Antologia polskiej poezji tożsamościowej”, w której znajdują się m.in. utwory Zakopiańczyka, działacza Stowarzyszenia Obóz Narodowo-Radykalny Podhale, Antoniego Kardasa.

Jest to pierwsza tego typu książka po 1945 roku, w której swoje utwory prezentują osoby związane światopoglądowo z – umownie – szeroko rozumianą prawica narodową. Mamy działaczy: Stowarzyszenia Obóz Narodowo-Radykalny Podhale, Organizacji Monarchistów Polskich, Falangi, Prawicy Rzeczpospolitej. Mamy też sympatyków Młodzieży Wszechpolskiej, tradycjonalistów, konserwatystów i rojalistów oraz narodowych- radykałów.

Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

OWP: Dzień Polonii i Polaków za Granicą

Dnia 2 Maja obchodzimy Świeto Polonii. Mianem Polonii określani są wszyscy, którzy mieszkają poza granicami RP i zachowali bez względu na miejsce urodzenia, znajomość języka oraz poczucie łączności z Polską. Na dzień dzisiejszy jest to liczba 20 mln Polaków i osób pochodzenia polskiego. Największe skupiska Polonii zajmują obszary w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, na Litwie, Białorusi i Ukrainie.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Wojciech Podjacki: Zasadnicze przyczyny kryzysu gospodarczego w Polsce (cz. 1)

Obserwując pogłębiający się kryzys gospodarczy w Polsce, wielu rodaków zadaje sobie pytania: jak doszło do takiej sytuacji? Co jest przyczyną tego, że miliony kredytobiorców tracą z dnia na dzień zdolność do regulowania należności, tysiące pracowników traci pracę i zasila szeregi bezrobotnych, a wiele przedsiębiorstw wstrzymuje produkcję lub bankrutuje? Dlaczego finanse publiczne są w opłakanym stanie, a rząd dokonuje nieprzemyślanych cięć budżetowych? Dlaczego wciąż rosną ceny paliwa, gazu, energii elektrycznej i żywności? Dlaczego nasza waluta jest w stanie zapaści? Wreszcie, jaki jest powód tego, że ubożejemy i w tak szybkim tempie powiększa się dystans cywilizacyjny dzielący nas od krajów zachodniej Europy?


Czytaj 4 komentarzy... >>

Więcej…

 

OWP: XVII Walne Zebranie USOPAŁ i powołanie Światowego Kongresu Polonii (Las Caletillas)

Dnia 16 kwietnia 2012 r. o godzinie 16.00 w salonie Timafaya rozpoczęła się I Sesja Plenarna XVII Walnego Zjazdu Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich w Ameryce Łacińskiej (USOPAŁ). Obradom przewodniczył osobiście lider USOPAŁ - Jan Kobylański. Przy prezydialnym stole zasiedli wszyscy Wiceprezesi USOPAŁ: inż. Andrzej Zabłocki z Chile, Anna Maria Sztaba z Argentyny oraz prof. inż. Zygmunt Haduch z Meksyku. Nie zabrakło również: Prof. dr hab. Zdzisława Jana Ryna, Prezesa Krzysztofa Koczwary z Nowego Jorku oraz Dyrektor Katarzyny Cegielskiej z „Naszego Dziennika”.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Młodzież Wszechpolska: Strajk Szkolny

We wrześniu 2012 roku ma rozpocząć się kolejny etap tzw. „reformy oświatowej”. Szczególnie dotknie on szkoły średnie, powodując drastyczne ograniczenie nauczania zarówno przedmiotów humanistycznych, jak i przyrodniczych. Zdecydowanie sprzeciwiamy się tym zmianom. Uważamy, że pogorszy to stan polskiej oświaty, który i tak jest kiepski.

Dlatego zainicjowaliśmy Strajk Szkolny. Mamy dwa postulaty:

1. Żądamy wstrzymania i wycofania się przez rząd z projektowanych zmian.
2. Żądamy, by rząd zainicjował szeroką debatę społeczną na temat kierunków reformy polskiego szkolnictwa, uwzględniając głosy rodziców, nauczycieli, uczniów i specjalistów.

 


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

OWP: Zebranie specjalne (cocktail) w Hotelu Mencey (Santa Cruz de Tenerife)

Dnia 14 kwietnia 2012 r. zaraz po przylocie na Teneryfę nasi delegaci otrzymali zaproszenie na cocktail zaplanowany nazajutrz tj. 15 kwietnia b.r. w godzinach od 17.00 do 19.00. Przyjęcie zostało zorganizowane na cześć Biskupa Nivariense Bernardo Alvarez Afonso w związku z podziękowaniem za współpracę Jego Ekscelencji z Unią Stowarzyszeń i Organizacji Polskich w Ameryce Łacińskiej (USOPAŁ) oraz Fundacją im. Jana Kobylańskiego w zakresie budowy pomnika Bł. Jana Pawła II w San Cristóbal de La Laguna.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

ONR: II Opolski Marsz Niepodległości

W środę 2 maja 2012 r. o godz. 20.00 odbył się organizowany przez Obóz Narodowo-Radykalny oraz Niezależną Gazetę Obywatelską II Opolski Marsz Niepodległości. Spod murów obronnych przy opolskiej katedrze w trasę wyruszyło około 100 osób.


Czytaj 1 komentarzy... >>

Więcej…

 

Grzegorz Grabowski: Włodzimierz Odnowiciel

Cel prezydentury Putina: odnowienie chrześcijaństwa w Rosji i obrona chrześcijan na świecie.

„08 lutego 2012 roku odbyło się w Monastyrze Daniłowskim, oficjalnej rezydencji patriarszej, spotkanie szefa Rządu Federacji Rosyjskiej, W. W. Putina ze Świątobliwym Patriarchą Moskwy i Wszechrusi, Cyrylem, oraz zwierzchnikami tradycyjnych wspólnot religijnych Rosji.

Więcej…

 

OWP: Inauguracja pomnika Bł. Jana Pawła II (San Cristóbal de La Laguna)

Planowo o godz. 12.00, zaraz po uroczystej Mszy św. w miejscowej katedrze rozpoczęta została inauguracja pomnika Bł. Jana Pawła II w historycznym centrum miasta, czyli na przykościelnym placu im. Doctora Olivera. Uroczystość była pod każdym względem profesjonalnie zorganizowana. Miejsca dla zaproszonych gości były wcześniej przygotowane na ogrodzonej lewej części placu w okolicach pomnika. W oddzielonym sektorze wszystko było starannie rozplanowane. Po prawej stronie znajdowali się duchowni, fundator z rodziną oraz zaproszeni z całego świata przedstawiciele Polonii.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

USOPAŁ: XVII Nadzwyczajne Zebranie USOPAŁ- 14-16-Kwiecien 2012, Teneryfa Krótki zarys działalności ZPCH i wydarzeń polonijnych w Chile

W roku 2011 dużym echem odbiło się krótkie seminarium zorganizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów Górnictwa Chilijskiego (IIMCH) wraz ze Zjednoczeniem Polskim w Chile im. Ignacego Domeyki (ZPCH) na temat łączności myśli Domeykowskiej i Darwinowskiej w ich równoległej działalności naukowej w Chile.
Seminarium było prowadzone przez potomka samego Domeyki, panią Paz Domeyko, która obecnie mieszka w Australii.
Obecni byli przedstawiciele Instytutu Kultury Brytyjskiej w Santiago, nikt niestety z Ambasady Polskiej.

 


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

OWP: Msza św. w katedrze na Teneryfie (San Cristóbal de La Laguna)

Dnia 15 kwietnia 2012 r. w niedzielę Bożego Miłosierdzia o godz. 11.00 w kościele La Iglesia Matriz de Nuestra Señora de la Concepción (Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia) rozpoczęła się uroczysta Msza św. poprzedzająca ceremonię odsłonięcia pomnika Błogosławionego Jana Pawła II. Kościół ten pełni obecnie funkcję katedry, ponieważ dotychczasowy gmach katedry pozostaje w remoncie, który potrwa jeszcze wiele lat. Było to pierwsze wielkie wydarzenie, w jakim wzięliśmy udział podczas naszej wyprawy na Teneryfę.

 


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

LOS: Marsz w obronie wolnych mediów w Katowicach

14 kwietnia miał miejsce przemarsz w obronie wolnych mediów w Katowicach. Zaczął się o godzinie 15, a poprzedziła go msza święta w Katedrze Chrystusa Króla.

Wzięła w nim udział oczywiście liczna delegacja naszych śląskich działaczy pod przewodnictwem miejscowego pełnomocnika - Janusza Błaszczyka.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Dawid Berezicki: Oszczerca ponad prawem - Radosław Sikorski

Równość wobec prawa jest bez wątpienia najbardziej znaną zasadą konstytucyjną. Stanowi jak wiemy podstawę demokratycznego porządku prawnego, nakazując aby prawodawstwo traktowało na równi osoby znajdujące się w podobnej sytuacji. Ma za zadanie trwale i skutecznie eliminować bezpodstawną dyskryminację lub uprzywilejowanie. Państwo, w którym zasada ta jest łamana, można więc z pełną odpowiedzialnością nazwać antydemokratycznym, jeśli nie wprost totalitarnym. Oskarżenia te stają się tym bardziej zasadne w przypadku, kiedy państwo nie respektuje prawa do publicznego wyrażania własnego zdania oraz poglądów.

 

Więcej…

 

ONR Podhale: Antyfaszyzm z symbolami antykatolickimi i ze swastyką w tle - komunikat.

„W miniony piątek w Klubie Dudek odbył się koncert przeciwko faszyzmowi. W związku z tym do naszej redakcji napisała "zaniepokojona czytelniczka"” – czytamy na portalu internetowym Góral Info.

„(…) szczytny cel, jednak ku mojemu wielkiemu zdziwieniu wśród publiczności znajdowały i bawiły się osoby z nazistowską symboliką na co ani organizator, ani nikt z publiczności nie reagował. To odrażające, że pod przykrywką walki z faszyzmem zezwala się na publiczne obnoszenie się z symbolami nazistowskimi". (…) na dowód przesyłam zdjęcie jednej z osób mającą wytatuowaną swastykę, bawiących się tego dnia w popularnym Dudku i obnoszących się z symbolami faszystowskimi”
– alarmuje portalowi Góral Info zaniepokojona czytelniczka.

 


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

OWP: Zakończenie procesu przeciwko Radosławowi Sikorskiemu

Dnia 27 marca 2012 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie została zakończona rozprawa przeciwko Radosławowi Sikorskiemu, ministrowi MSZ wytoczona przez Jana Kobylańskiego, prezesa USOPAŁ-u. Tak jak można było domyślać się od samego początku procesu, sprawiedliwości nie doczekał się Pan Prezes w polskim sądzie.

Domagał się przeprosin na łamach „Naszego Dziennika”, „Rzeczpospolitej” i „Gazety Wyborczej” oraz wpłaty 20 tys.zł. na Ruch Obrony Życia im. ks. Jerzego Popiełuszki ponieważ został nazwany przez Radosława Sikorskiego „antysemitą i typem spod ciemnej gwiazdy”. Sędzia prowadząca sprawę Bożena Chłopecka uznała, iż „określenie takie może być uważane za łagodne”.

 


Czytaj 1 komentarzy... >>

Więcej…

 

Polish Club Online: Życzenia Wielkanocne

Chrystus Zmartwychwstał. Prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!

Zdrowych, pogodnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego,wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół.

Wesołego Alleluja!

Życzą

Waldemar & Jakub Glodek
Polish Club Online
www.polishclub.org

Wielkanoc 2012 r.