Start

Marsz Grunwaldzki w Tarnobrzegu

14 lipca 2012 roku tuż po godzinie 19 na Rynku w Tarnobrzegu narodowcy pragnący uczcić 602 rocznicę zwycięstwa wojsk polskich pod Grunwaldem sformowali blisko czterdziestoosobową kolumną, która wymaszerowała z centrum miasta. Nacjonaliści niosąc flagi narodowe przemaszerowali głównymi ulicami miasta pod pomnik Jędrusiów, który znajduje się na osiedlu Skalna Góra. Tutaj po odczytaniu przez jednego z organizatorów okolicznościowego przemówienia zgromadzenie zostało rozwiązane.

 

Więcej…

 

Grzegorz Grabowski: O politykę propolską

11 czerwca 2011r. przewodniczący Rady Politycznej i członek prezydium Zarządu Głównego LPR, prof. Maciej Giertych, przemawiając na warszawskiej konferencji programowej świętującej swe dziesięciolecie Ligi Polskich Rodzin, przedstawił „propozycję programu polityki zagranicznej” dla Polski. Propozycja ta (dostępna na stronie lpr.pl) budzi zdziwienie i sprzeciw. Jej istotą jest kontynuacja dotychczasowej polityki zagranicznej: proamerykańskość, wspieranie NATO jako podstawy amerykańskiej obecności w Europie, sojusz polityczno-wojskowy z USA, zakładanie amerykańskich baz wojskowych na polskiej ziemi, udostępnianie Amerykanom polskich bogactw naturalnych, zabieganie o jak najlepsze stosunki (czyli spełnianie życzeń) z kołami rządzącymi Stanami Zjednoczonymi.

Więcej…

 

USOPAŁ: Przemówienie - inż. Piotr Radowski

XVII Walne Zebranie USOPAŁ, towarzyszące inauguracji
pomnika Błogosławionego Jana Pawła II
Teneryfa, 16-17.04.2012

Piotr Radowski
Prezes Polsko-Austriackiego Klubu „Sierpień ‘80”


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

LOS: Wołyń pamiętamy

11 lipca także w Gdańsku zorganizowaliśmy pikietę pod Konsulatem Ukrainy w celu przypomnienia o ludobójstwie dokonanym przez Ukraińców podczas II wojny światowej. Skala morderstw, liczba ofiar i sposób zadawanej śmierci są przerażające i mogły powstać tylko w umysłach ludzi chorych.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Konrad Rękas: Pro-izraelscy antysemici?

Prawica maszerującą na potrzeby wewnętrzne przekonuje, że nie jest wcale neokonska. Sęk w tym, że wypowiedzi i sympatie jej liderów świadczą o czymś wprost przeciwnym. Fakt, że historycznie np. ONR też popierał powstanie państwa Izrael, ale czynił tak w nadziei, że kogoś uda tam się wysłać. Tymczasem współczesne organizacje neo-endeckie są prowadzone na pasku polityki skrajnie pro-izraelskiej, nieco tylko ograniczonej historycznym i nader wstrzemięźliwym antysemityzmem.

Więcej…

 

Romuald Drohomirecki: Odezwa do polskich dzieci wojny i wszystkich Polaków na świecie (2012)

Zarząd Główny Warmińsko - Mazurskiego Stowarzyszenia Polskich Dzieci Wojny w Olsztynie wzywa wszystkich patriotów polskich, nie tylko starszego pokolenia, do zjednoczenia swych działań  w kierunku uświadamiania Polaków na temat rzeczywistych przyczyn drastycznego pogarszania się warunków życia w Polsce.

Trzeba nadmienić, że ten stan rzeczy dotyka już nie tylko osób starszego pokolenie, których najokrutniej doświadczyła Druga Wojna Światowa oraz powojenna komuna, (Polskich Dzieci Wojny) ale rozprzestrzenia się na całe społeczeństwo.

Wiązaliśmy wielkie nadzieje z "Solidarnością" i przemianami jakie następowały.

Więcej…

 

Marek Bednarz: Wielka Polska to Polska Bałtycka

Wielka nie obszarem, ale intensywnością rozwoju, poziomem i jakością życia, promieniejąca atrakcyjną dla Słowiańszczyzny kulturą. Spójna społecznie bo oparta na zdrowych podstawach ekonomicznych.

W 1928 roku niezrównany badacz naszych dziejów nowożytnych Władysław Konopczyński przeciwstawiał ją ambicjom wschodnim które potem wyrodziły się w groteskowy prometeizm: „Polski rozum stanu, mianowicie wzgląd na Bałtyk, Czechy i Węgry, stale kierował ręką Kazimierza IV, a po nim Zygmunta I, polska racja stanu wyraziła się w polityce bałtyckiej Zygmunta Augusta i w programie Karnkowskiego wobec Gdańska, a i działalność Radziwiłła Czarnego w Inflantach była również odwróceniem się od tego, co dziś chętnie pozorujemy „jagiellońską" tradycją, tj. od bezprogramowego eksperymentowania na Rusi.”

POPiSowe kondominium niemiecko-amerykańskie ma teraz do wykonania zadania które wpisują się w filozofię owych eksperymentów. Ale do czasu.

Więcej…

 

Listy otwarte USOPAŁ do Zarządu Ringier Axel Springer w Polsce .

"Przesyłamy do publicznej wiadomości pismo, które skierowaliśmy do Zarządu Axel Springer, wydawcy „Newsweeka” w dniu 4 czerwca 2012 roku oraz artykuł unaoczniający kłamstwa, jakie opublikował ten tygodnik, którego redaktorem naczelnym jest Tomasz Lis." - Leonor Adami, Dyrektor Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich w Ameryce Łacińskiej (USOPAŁ).

 


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

OWP: Sława przodków

W dniu 26 maja 2012 roku delegacja Obozu Wielkiej Polski (OWP) wzięła udział w dorocznym największym zlocie organizacji słowiańskich z Europu w Nitrze.
Tradycyjnie gospodarzami byli Słowacy (Slovenske Hnutie Obrody), a miejsce to nie przypadkowe, bo starożytne biskupstwo nitrzańskie, które powstało na zrębach misji cyrylo-metodiańskich epoki Wielkich Moraw pierwszego wielkiego państwa, a nie bójmy się użyć tego słowa - pierwszego mocarstwa słowiańskiego w historii.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Leszek Skonka: Co zostało z nadziei sierpniowych?

Refleksje   dla byłych  i aktualnych  członków  NSZZ "Solidarność".


Zbliża się kolejna  rocznica podpisania umów  sierpniowych w  1980 roku  między przedstawicielami ówczesnego rządu PRL i Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym  w Gdańsku , Szczecinie i Jastrzębiu. W związku z tym nasuwa się  uporczywie pytanie : co rzeczywiście zyskało społeczeństwo, ludzie pracy, zwłaszcza robotnicy ? Kto faktycznie skorzystał  na podpisaniu porozumienia , a kto stracił ? Kto i dlaczego zerwał korzystne  dla społeczeństwa i ludzi pracy warunki umowy sierpniowej z Rządem PRL ?

Więcej…

 

Krzysztof Koczwara: Spontaniczne słowo wypowiedziane na okoliczność XVII Zjazdu USOPAŁ

Teneryfa - Santa Cruz
16 kwietnia A.D. 2012

Spontaniczne słowo wypowiedziane na okoliczność XVII Zjazdu USOPAŁ zorganizowanego w ramach odsłonięcia i poświęcenia pomnika Błogosławionego Jana Pawła II, a przede wszystkim na okoliczność obecności w tym doniosłym wydarzeniu Księdza Infułata Józefa Wójcika z Suchedniowa.


Czytaj 5 komentarzy... >>

Więcej…

 

Biuro Prasowe OWP: "Polska - Rosja: Głosów rozsądku wciąż przybywa"

W kilka dni po opublikowaniu przez Obóz Wielkiej Polski "Listu otwartego do Narodu Rosyjskiego", pojawił się na stronie Organizacji Monarchistów Polskich ważny tekst prof. Jacka Bartyzela pt. "Patriotyzm czy klientelizm? W sprawie petycji do prezydenta Stanów Zjednoczonych".

Trzeba stwierdzić, iż List otwarty Zarządu OWP spotkał się z licznymi wyrazami poparcia ze strony tych Polaków, którzy nie widzą w narodzie rosyjskim i w dzisiejszym państwie rosyjskim wroga Polski i polskosci, lecz bratni słowiański naród, dążący do rechrystianizacji i odbudowy świetności swego kraju - czyli do tego samego, co Polacy.
Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

ONR: Rocznica Poznańskiego Czerwca '56

Dnia 30 czerwca brygady Wielkopolska, oraz Zachodniopomorska ONR razem z innymi środowiskami narodowymi, oddała hołd Polakom poległym w czasie protestów 28 czerwca, pamiętnego 1956 roku. Chcieliśmy pokazać, że nie przeminęła nasza pamięć o poległych bohaterach z tamtych dni. Pokazać, iż wartości, o które walczyli robotnicy czerwca `56 roku, są dzisiaj tak samo ważne, jak 56 lat temu.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

LOS: Konferencja narodowa w Warszawie

W sobotę 30 czerwca odbyła się w Warszawie konferencja polskich organizacji narodowych. Nie mogło na niej zabraknąć delegacji Ligi Obrony Suwerenności, będącej bardzo ważnym czynnikiem polskiego ruchu narodowego. Nasza dotychczasowa praca zaowocowała bardzo ciepłym przyjęciem ze strony innych organizacji.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

OWP: List Otwarty do Narodu Rosyjskiego

Prezentujemy treść listu otwartego wystosowanego przez stowarzyszenie Obóz Wielkiej Polski do Narodu Rosyjskiego, złożonego w Ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Warszawie w dwóch wersjach językowych.

List otwarty do Narodu Rosyjskiego

Za pośrednictwem Jego Ekscelencji Ambasadora Federacji Rosyjskiej

Więcej…

 

Warszawa: Centrum Informacyjne USOPAŁ

Decyzją Zarządu Głównego OWP oraz USOPAŁ, w biurze organizacyjnym Obozu Wielkiej Polski w Warszawie, będzie działać Centrum Informacyjne USOPAŁ. Poszerzany zbiór publikacji oraz albumów z szerokiej działalności Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich w Ameryce Łacińskiej będzie bogatym źródłem informacji dla zainteresowanych.

 


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Piotr Wierzbowski : Demokracja – ustrój, którego nie było

Początek rozwoju demokracji i ogólny zarys problemu


Wiek XXI, a zwłaszcza XX to okres wielkich przemian społeczno-gospodarczych, religijnych i politycznych. Po burzliwym okresie I wojny światowej, dwudziestolecia międzywojennego oraz drugiej wojny światowej, świat podzielił się na dwa dychotomiczne, zwalczające się obozy – demokratyczny, gdzie główne prym wiodły USA oraz komunistyczny pod kuratelą ZSRR. Ten tragiczny podział poddał wiele krajów pod długą niewolę ZSRR, jednym z tych krajów była Polska. Z kolei państwa zachodnioeuropejskie przyjęły idee demokracji parlamentarnej, oraz demokratycznego liberalizmu a także wolnego rynku, ale niestety również państwa opiekuńczego 45 lat wcześniej niż np. Polska.

 

Więcej…

 

Rocznica Grunwaldu w Tarnobrzegu

Tarnobrzescy narodowcy, jak co roku, zapraszają na manifestację upamiętniającą wiktorię grunwaldzką, która odbędzie się 14 lipca 2012 roku o godzinie 19.00. Przemarsz wyruszy spod pomnika Bartosza Głowackiego na rynku w Tarnobrzegu. Serdecznie zapraszamy!

Więcej…

 

OWP i RLN popierają inicjatywę Kresowian

W odpowiedzi na apel środowisk kresowych okręgi lubelskie Ruchu Ludowo Narodowego (RLN) oraz Obozu Wielkiej Polski (OWP) zapraszają do wzięcia udziału w spotkaniu, którego celem będzie obrona pamięci zamordowanych przez OUN-UPA. Protest środowisk kresowych i narodowych zaplanowany jest na 1 lipca 2012 r. godz. 16-00 przed gmachem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w związku z III rocznicą nadania doktoratu honoris causa KUL dla b. prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki.

Poniżej publikujemy wezwanie środowisk kresowych.

 


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…

 

Jak długo antypolska działalność ministra R.Sikorskiego wobec Polaków za granicą będzie bezkarna

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, pieszczotliwie nazywany – Radkiem, konsekwentnie niszczy środowiska Polaków za granicą. Dotyczy to zarówno tych Polaków, którzy w wyniku “wyroków historii” znaleźli się poza granicami macierzy( czyli obywateli obecnej Białorusi, Ukrainy, Litwy), jak i tych, których losy przez ostatnie ponad sto lat rzuciły w poszukiwaniu chleba za ocean do obu Ameryk i Australii; również tych, którym zarządzana przez żydów “wyrodna matka Ojczyzna” szykowała więzienny los, łagier lub egzekucję- jako nagrodę za walkę w jej obronie podczas II WŚ, a wreszcie i tych z najnowszej postsolidarnościowej emigracji oraz najnowszej wymuszonej emigracji za chlebem wskutek przestępczej działalności unijno – akcesyjnej mafii okrągłostołowej – KOR, Unii Wolności, Kongresu Liberalno-Demokratycznego, ZChN, SLD, AWS, PiS, PO, PSL i ich współczesnych poczwarek Ruchu Palikota, Solidarnej Polski, PJN, Nowej Prawicy i innych.

 

Więcej…

 

ONR: Brygada Wielkopolska - akcja "Anty-Tusk"

16 VI brygada Wielkopolska ONR przeprowadziła akcję "Anty-Tusk". Celem ONRowców było ukazanie społeczeństwu, iż premier Donald Tusk nie jest bezkarny i nie będziemy bezczynnie patrzeć jak za jego rządów, Polska upada.


Czytaj 0 komentarzy... >>

Więcej…